Projekt 2010

Senast ändrad: 28 juni 2017

Forsknings- och utvecklingsprojekt 2010. Korta FoU-rapporter om forskning som bedrivs vid Pom under 2010:

DNA-baserad identifiering för mandatsorter av stenfrukter

Vi kommer att framställa DNA-baserade fingeravtryck för mandatsorterna av stenfrukter (plommon och körsbär) för att kunna underlätta en korrekt identifiering av växtmaterialet i olika sortsamlingar, samt göra det möjligt att i framtiden knyta alla (ofta dyrbara) karaktäriseringar och analyser till vissa, definierbara genotyper.

 

Genetiska resurser och populationsstruktur inom gråärt

I en populationsgenetisk studie kommer vi att jämföra genetisk diversitet i accessioner av gråärt insamlade i POMs Fröupprop med material bevarat i genbanker och historiskt material. Effekterna av olika bevarandeformer, in situ och ex situ kan på detta vis analyseras. Utöver genetisk diversitet kommer vi också att undersöka geografisk struktur i materialet. Vi kommer att kunna spåra geografiskt ursprung för sorter där sådant saknas och dra slutsatser om hur ärter och andra arter bäst bevaras för att minska genetisk påverkan.

 

Genetisk diversitet i växter insamlade inom POMs inventeringar

Projektet omfattar molekylära analyser av växtslag ur fyra av POMs upprop. Målsättning är att studera den genetiska diversiteten i växtmaterial insamlat för provodling och att optimera urval till den Nationella genbanken. Frågeställningarna för de valda växtgrupperna beskrivs mer detaljerat i bilaga 1-7. Resultaten kommer att presenteras i vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer.

 

 


Kontaktinformation

Eva Jansson, samordnare för Programmet för odlad mångfald
Pom, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU, eva.jansson@slu.se, 070-898 53 60

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se