Projekt 2010

Senast ändrad: 03 oktober 2022

Forsknings- och utvecklingsprojekt 2010. Korta FoU-rapporter om forskning som bedrevs vid Pom under 2010:

DNA-baserad identifiering för mandatsorter av stenfrukter

Vi kommer att framställa DNA-baserade fingeravtryck för mandatsorterna av stenfrukter (plommon och körsbär) för att kunna underlätta en korrekt identifiering av växtmaterialet i olika sortsamlingar, samt göra det möjligt att i framtiden knyta alla (ofta dyrbara) karaktäriseringar och analyser till vissa, definierbara genotyper.

 

Genetiska resurser och populationsstruktur inom gråärt

I en populationsgenetisk studie kommer vi att jämföra genetisk diversitet i accessioner av gråärt insamlade i Poms Fröupprop med material bevarat i genbanker och historiskt material. Effekterna av olika bevarandeformer, in situ och ex situ kan på detta vis analyseras. Utöver genetisk diversitet kommer vi också att undersöka geografisk struktur i materialet. Vi kommer att kunna spåra geografiskt ursprung för sorter där sådant saknas och dra slutsatser om hur ärter och andra arter bäst bevaras för att minska genetisk påverkan.

 

Genetisk diversitet i växter insamlade inom POMs inventeringar

Projektet omfattar molekylära analyser av växtslag ur fyra av POMs upprop. Målsättning är att studera den genetiska diversiteten i växtmaterial insamlat för provodling och att optimera urval till den Nationella genbanken. Frågeställningarna för de valda växtgrupperna beskrivs mer detaljerat i bilaga 1-7. Resultaten kommer att presenteras i vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer.

 

 


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92