Andra intressenter

Senast ändrad: 11 oktober 2022
Svartvit illustration av bland annat en kamera, en reservoarpenna och en man som doftar på rosor.

Mångfalden bland det som odlas kan också speglas av mångfalden i det vi äter. Här kommer länkar som relaterar till mat. Andra sådana länkar hittas under Näringslivet. Många projekt i landet har bäring på odlad mångfald: en del har redan avslutats, andra är pågående. Här presenteras ett axplock. Allteftersom nya projekt startar kommer de att kunna länkas till härifrån.

Kålrotsakademien

Kålrotsakademien har till ändamål att främja de kulturhistoriska och geografiska kopplingarna mellan valet av råvaran, dess egenskaper och deras uttryck i förädlade livsmedelsprodukter, maträtter och måltider samt undersöka historiska berättelser och språk kopplat till detta. Akademien grundades 2015.

Eldrimner

Eldrimner har, via Länsstyrelsen i Jämtland, regeringens uppdrag att bedriva ett nationellt resurscentrum för mathantverk. Eldrimner förmedlar kunskap, ger stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige och i Norden. Eldrimner hjälper företagare genom rådgivning, seminarier, studieresor, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte, allt för att mathantverket ska utvecklas. I begreppet mathantverk ingår att uppmärksamma råvarans ursprung och i den mån det går även om vilka sorter eller raser som används i produkterna.

Baljväxtakademien

Baljväxtakademin är en förening som verkar för att på olika sätt för att stärka baljväxternas roll i jordbruket, livsmedelsindustrin och våra matvanor. De menar att en ökad produktion och konsumtion av baljväxter kan bidra till en utveckling mot nya välsmakande och spännande livsmedel, ett mer hållbart jordbruk och hälsosammare matvanor med lägre miljöpåverkan.

Vinnova

Vinnova har ibland utlysningar som har bäring på odlad mångfald. En sån utlysning gjordes 2016 om klimatsmart protein där några projekt handlar om gråärter och bondbönor mm.

RISE

RISE (Research Institutes of Sweden) är ett forskningsinstitut som samlar olika typer av forskning. Inom jordbruk samlar RISE en bred expertis med jordbrukare, branscher, myndigheter, akademier och företag som arbetar för att hitta nya innovativa lösningar för ett konkurrenskraftigt jordbruk.

Exempel på projekt:

Färsk skörd av gröna bönor

Fermenterade vegetabiliska livsmedel med Nordiskt-Baltiskt ursprung

Norrtälje Naturcentrum

Norrtälje Naturcentrum har drivit ett projekt som heter Grönt kulturarv i Framtidens lantbruk där man fokuserat på några specifika äldre sorter.

Nya Näringar

Nya näringar på landsbygden var ett projekt som med stöd av Jordbruksverket arbetade för att få igång odling av äldre köksväxter och utveckla affärsidéer kring dessa.

Färgillustration av rödbeta.


Kontaktinformation

Helena Persson, Pom-samordnare vid SLU samt verksamhetsledare för Nationella genbanken och Jens Weibull, Pom-samordnare vid Jordbruksverket och nationell koordinator för växtgenetiska resurser, Växtregelenheten

Helena Persson, helena.m.persson@slu.se, 0735-32 84 92 

Jens Weibull, jens.weibull@jordbruksverket.se, 036-15 58 64