Användare inom näringslivet

Senast ändrad: 12 september 2022
Svartvit illustration som visar bland annat kugghjul och en glödlampa.

Inom näringslivet finns organisationer som på något sätt utnyttjar odlad mångfald i sitt företag eller verksamhet. Dels handlar det om de som utnyttjar generna i växterna och dels de som använder växterna direkt och är behov av en mångfald. Fler organisationer som ingår i näringslivet finns under Växt- och fröproducenter och under Andra intressenter.

Växtförädlingsföretag

Växtförädlingen strävar efter att öka kvaliteten i de grödor vi odlar samt att öka genom ökad motståndskraft mot sjukdomar och insekter, ökad härdighet mot stress orsakad av fysikaliska faktorer som torka och köld. För att nå dit arbetar man med den variation av egenskaper, eller gener, som finns inom en art och möjligheten att kombinera dessa egenskaper i en sort. Det behövs då en mångfald av gener att utgå ifrån, vilket är ett av Poms uppdrag att se till att de bevaras och kan nyttjas.

Exempel på växtförädlingsföretag i Sverige är Lantmännen Seed och Syngenta, som bland annat förädlar spannmål oljeväxter foderväxter och grönsaker och EWB som förädlar salix. Fler företag hittar man på SVUFs medlemssida.

Lantbrukarnas Riksförbund

Medlemmarna i LRF är användare av vår odlade mångfald.

LRF Växtodling

Växtodlingen handlar främst om att vi ska ha en tillgång på lantbruksgrödor som är anpassade till svenskt klimat och ger inkomst till bönderna. Det ska också vara hållbart för miljön.

LRF Trädgård

LRF Trädgård arbetar med att främja svenska trädgårdsprodukter för att skapa lönsamhet och konkurrenskraft för medlemsföretagen. För detta ändamål finns det flera specifika produktgrupper, bland annat Bärfrämjandet för bär, Blomsterfrämjandet för prydnadsväxter och Växtforum för plantskoleväxter. Täta kontakter finns också med Perennagruppen och Blomsterlöksgruppen.

Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ som ägs av Sveriges bönder och de arbetar med det mesta inom svenskt lantbruk.

Inom Lantmännen finns sektioner för växtförädling, rådgivning, frö- och utsädesodling men också för mat och livsmedelsutveckling.

Nordisk råvara

Nordisk råvara arbetar för att lansera grödor och odlingssätt som minskar belastningen på miljön.

Viktigt för företaget är också hur och var maten produceras. De samarbetar med odlare i olika delar av Sverige. Främst arbetar man med utveckling av odling av olika baljväxter. Här ingår dels äldre sorter och grödor, som gråärter och linser, men också mindre odlade grödor, som sötlupin.

Warbro kvarn

Warbro kvarn inriktar sig på äldre och udda spannmålssorter och bidrar därmed till en ökad mångfald på våra åkrar. De hanterar råvaran med varsamhet i hela kedjan från jord till bord, från utsäde till mjöl och malt.

Wästgötarna

Wästgötarna är en ekonomisk förening som arbetar för att ta fram ekologiska, näringsrika och smakliga spannmålsprodukter ur historiska sädesslag.

Fröfirmor

De mindre fröfirmorna som säljer fröer till hemträdgårdar bidrar till en ökad mångfald i den lilla skalan. Exempel på sådana fröfirmor finns här.

Illustration av gul, blommande forsythia.


Kontaktinformation

Helena Persson, Pom-samordnare vid SLU samt verksamhetsledare för Nationella genbanken och Jens Weibull, Pom-samordnare vid Jordbruksverket och nationell koordinator för växtgenetiska resurser, Växtregelenheten

Helena Persson, helena.m.persson@slu.se, 0735-32 84 92 

Jens Weibull, jens.weibull@jordbruksverket.se, 036-15 58 64