Perennuppropets referensgrupp

Senast ändrad: 22 februari 2024

Perennuppropets referensgrupp träffas två gånger per år för att diskutera frågor kring bland annat insamling, provodling, namnsättning och bevarande.

Perennuppropets referensgrupp bildades när uppropet startade 2003. I dag består gruppen av åtta medlemmar med olika expertområden. Medlemmarna är:

  • Helena Persson, Programmet för odlad mångfald
  • Jimmy Persson, tidigare Göteborgs botaniska trädgård
  • Jonas Bengtsson, Perennagruppen
  • Linnea Oskarsson, Nationella genbanken, Programmet för odlad mångfald
  • Maria Löfgren, Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet
  • Mats Havström, Göteborgs botaniska trädgård
  • Stina Weststrand, Göteborgs botaniska trädgård
  • Owe Jaktlund, Fritidsodlingens Riksorganisation

Här presenterar referensgruppens medlemmar sig själva. Först ut är Jonas Bengtsson, representant för perennodlarna i Perennagruppen:

Jonas Bengtsson, Perennagruppen

Jonas Bengtsson, Djupedals plantskolaMitt namn är Jonas Bengtsson och jag driver en liten plantskola sedan drygt 30 år. Där odlas perenner till partiförsäljning. Mitt stora intresse är perenner och odling. Jag är ordförande i Perennagruppen som är branschorganisation för svenska perennproducenter. Jag är aktiv i ISU, den internationella perennodlarorganisationen.

Jag har varit med i referensgruppen i många år, men inte från starten. Perennauppropet var ett spännande projekt som lockade mig. Den kulturskatt av växter som höll på att glömmas bort i Sverige får inte gå förlorad. Jag har försökt bidra till bevarandet genom min växtkännedom och odlarkunskap. Det är oerhört viktigt att vi nu har en genbank och att klonarkiv startas upp. Nästan lika viktigt är att växtmaterialet förökas upp och sprids till allmänheten under varumärket Grönt Kulturarv®. Att sprida växter till så många mäniskor som möjligt är det bästa sättet att säkerställa växters överlevnad. Det är kul att detta projekt blivit så lyckat och att alla som gillar växter kan vara med i bevarandet genom att köpa Grönt Kulturarvs växter.


Kontaktinformation

Linnea Oskarsson, genbankskurator för perenner vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU                   linnea.oskarsson@slu.se, 040-41 55 86, 070-350 14 19