Brukare, bevarare och entusiaster

Senast ändrad: 11 oktober 2022
Svartvit illustration som föreställer bland annat ett knippe morötter och ett barn som vattnar en växt i en kruka.

Att odla är att bevara. Därför är föreningar och privatpersoner som använder och bevarar olika växtgrupper viktiga för Pom. Kategorin kännetecknas ofta av stor specialkompetens om specifika växtslag och de hanterar också ett större material av lokala sorter än vad genbankerna kan gör. Här finner vi ofta slutanvändarna av de plantor och frön som bevaras i de större genbankerna.

Fritidsodlings Riksorganisation

Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) värnar om den hållbara odlingen och sprider kunskap inom trädgårds- och husbehovsodling. FOR är en paraplyorganisation för ett stort antal ideella odlarföreningar. Några av dessa presenteras också separat nedan.

Under Riksförbundet Svensk trädgård finns också alla Sveriges lokala trädgårdsföreningar.

Svenska Rosensällskapet

Svenska Rosensällskapets arbetar för att öka intresset för och kunskapen om rosor, samt att bereda möjlighet till gemenskap mellan rosintresserade.

Sveriges Pomologiska Sällskap

Sveriges Pomologiska Sällskap vill samla alla som är intresserade av att hitta pomologisk kunskap.

Sällskapets syfte är att värna om mångfalden av svenska bär- och fruktsorter, samt hjälpa till att utveckla odlingen och användningen av frukt och bär i Sverige.

Föreningen Sesam

Föreningen Sesam har sedan 1982 bevarat främst köksväxter genom egenfröodling. Föreningen arbetar för att sprida kunskapen om fröförökning och äldre sorter. Föreningen har en också en egen fröbank.

Allkorn

Föreningen Allkorn verkar för att genom odling bevara och utveckla en mångfald av lokalt anpassade stråsädessorter, främja förädling och försäljning av produkter från dessa sorter samt öka konsumenternas intresse för äldre och udda sorter.

Sveriges hembygdsförbund

Hembygdsrörelsen beskriver, dokumenterar och tillgängliggör vårt kulturarv. Hit räknas även intresset för kulturväxternas betydelse, vilket ökar. De olika hembygdsföreningarna har många gånger möjlighet att bevara lokalt intressant växtmaterial och trädgårdsmiljöer i en omfattning som inte genbankerna har.

Färgillustration av en clivia.


Kontaktinformation

Helena Persson, Pom-samordnare vid SLU samt verksamhetsledare för Nationella genbanken och Jens Weibull, Pom-samordnare vid Jordbruksverket och nationell koordinator för växtgenetiska resurser, Växtregelenheten

Helena Persson, helena.m.persson@slu.se, 0735-32 84 92 

Jens Weibull, jens.weibull@jordbruksverket.se, 036-15 58 64