Vad hände med tipsen till Perennuppropet?

Senast ändrad: 22 februari 2024
En rad av blommande höstflox på provodlingsfältet i Alnarp. Färgfoto.

Först en kontakt ...

Alla brev och tips som kommit in till Perennuppropet har vi läst igenom noggrant och sedan har vi tagit kontakt med trädgårdsägarna som tipsat oss. Om perennen har bedömts som intressant har vi bett om mer information. Många gånger har någon av Perennuppropets inventerare också kommit på besök för att dokumentera växten.

Perennerna som gått att spåra tillbaka till före 1940 har vi registrerat i Poms inventeringsdatabas som finns på NordGen (tidigare Nordiska genbanken) i Alnarp. Där har uppgifter om till exempel växtplats, växtens historia och växtens utseende förts in. Eftersom det kommit tips om flera tusen perenner till uppropet pågår detta arbete fortfarande.

Perennuppropets provodling

Tipsen har sedan gåtts igenom av Perennuppropets referensgrupp. Den består av representanter från Fritidsodlingens riksorganisation, plantskolenäringen, friluftsmuseerna, de botaniska trädgårdarna och Pom. Gruppen har bedömt vilka av de inrapporterade perennerna som verkat intressantast. Dessa har vi bett att få en delning av och provodlat vid SLU i Alnarp. Provodlingen pågick under flera år och gjordes för att dokumentera, utvärdera och jämföra sorterna. De första perennerna planterades hösten 2006. Som mest fanns strax över 1100 perenner på provodlingen, bland annat 250 pioner, 170 höstflox och drygt 120 irisar från olika delar av Sverige. Allt som allt fanns över 80 olika släkten representerade. Provodlingen avvecklades under 2017.

Bevarande i genbank och lokala klonarkiv

Bland de 1100 perennerna på provodlingen har 470 insamlingar (accessioner) valts ut för bevarande i Nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter. De första perennerna planterades i genbanken hösten 2014. Pom ska dessutom att i samarbete med bland annat friluftsmuseer och botaniska trädgårdar bygga upp lokala klonarkiv runt om i Sverige. Klonarkivens uppgift blir att visa upp växterna och berätta historierna förknippade med dem. De ska också fungera som säkerhetskopia till växterna i genbanken. En del av perennerna finns också att köpa i handeln under varumärket Grönt kulturarv. De första sorterna lanserades våren 2013 och sortimentet utökas successivt.


Kontaktinformation

Linnea Oskarsson, genbankskurator för perenner vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU                   linnea.oskarsson@slu.se, 040-41 55 86, 070-350 14 19