Mer om rosporträttet

Senast ändrad: 05 februari 2024

Under den här rubriken presenterar vi exempel på olika rosor som kommit in under Rosuppropets fältinventeringar. En del är vanligt förekommande med och är väl spridda över landet, andra är mera lokalt koncentrerade. För flera av rosorna känner vi till det officiella, gällande namnet men vanligen har dom också flera olika lokala namn med koppling till en viss person, en gård, en trakt osv.

Många av rosorna som vi fått tips på våra kom-och-visa-dagar runt om i landet är sorter med kända och etablerade namn. Det gör dom inte mindre intressanta förstås utan vi har med åren fått en väldigt bra bild av hur och dessa rosor har odlats, hur de är spridda över landet osv. Många av de här rosorna har också olika historier och öden kopplats till sig - något som vi också alltid tagit vara på. Bland alla kända kulturrosor med (numera) dokumenterat lång odlingshistoria i Sverige finns många bra sorter som förtjänar att återföras till äldre bebyggelsemiljöer. Här under rosporträttet kan du läsa mer om flera av dessa rosor.

I Rosuppropet hanterar vi också ett stort antal rosor med lång odlinghistoria där det ursprungliga namnet är förlorat och där de istället förekommer under olika lokala namn. Ett lokalt namn markeras med citationstecken - t.ex. "mormors ros". Flertalet rosor som tagits in till Poms provodling är av det slaget. Dessa rosor har nu under flera år utretts vad gäller släktskap och odlingsegenskaper. Vi försöker naturligtvis också spåra upp ett originalnamn men det kan ofta vara omöjligt då dessa rosor inte finns väl beskrivna i litteraturen och inte heller förekommer i andra referenssamlingar.  Hittar man inget originalnamn har man till slut möjlighet att döpa om rosen. 'Skedarosen' och 'Lövhult' - två av de rosor som hittills gjorts tillgängliga i handeln under märkningen Grönt Kulturarv, är exempel på sådan ny namnsättning. Man markerar ett gällande officiellt sortnamn med enkla anföringstecken som i exemplen ovan.


Kontaktinformation

Erik de Vahl, genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU        erik.de.vahl@slu.se, 0724-54 98 79