Träd- och buskuppropet

Senast ändrad: 02 oktober 2022
Omslaget på Träd- och buskuppropets folder. Foldern har en ljust grön ram. I mitten syns en illustration av gulblommande forsythia.

Ända sedan medeltiden har en mångfald av träd och buskar odlats i svenska parker och trädgårdar.

Till en början utgick man från det som växte vilt i svensk natur, men i takt med att nya delar av världen utforskades hämtades även exotiska arter hit. Skickliga trädgårdsmästare tog fram sorter som var anpassade till lokala klimat- och markförhållanden och lokala traditioner. Allt detta har resulterat i en mångfald av träd och buskar som idag kan hittas i till exempel slotts- och herrgårdsparker, villa- och koloniträdgårdar, på kyrkogårdar, och i stadsparker runt om i landet.

Speciellt i samband med de offentliga parkernas framväxt under andra halvan av 1800-talet hämtades mycket växtmaterial från plantskolor på kontinenten. Späth’s plantskola i Tyskland var en av de viktigaste. Kring år 1900 fanns ett oerhört rikt sortiment av buskar och träd i odling i Sverige, med en stor variation i bladform, färger och växtsätt. Ett syfte med Träd- och buskuppropet har varit att få en bild av hur mycket av detta som finns kvar idag.

Träd- och buskuppropet startade med syfte att kartlägga äldre arter och sorter av prydnadsträd och buskar i Sverige, framför allt sådana som funnits i odling före 1950. Exempel, på släkten som är representerade med ett flertal sorter i Poms samling är Malus, Ulmus, Crataegus, Fraxinus, Aesculus, Philadelphus och Syringa. Det finns också en stor samling Populus som just nu är under utvärdering.


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92