Rapporter från Pom

Senast ändrad: 19 februari 2018

Projektrapporter

Strategidokument

Verksamhetsberättelser


Kontaktinformation

Eva Jansson, samordnare för Programmet för odlad mångfald
Pom, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU, eva.jansson@slu.se, 070-898 53 60

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se