Rapporter

Senast ändrad: 03 september 2022

Här är rapporter författade inom ramen för Pom samlade. De titlar som är markerade i blått går att ladda ner direkt från sidan.

Projektrapporter


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92