Rapporter

Senast ändrad: 26 augusti 2021

Här är rapporter författade inom ramen för Pom samlade. De titlar som är markerade i blått går att ladda ner direkt från sidan.


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se