Hoppa till huvudinnehåll

Inventeringar av äldre kulturväxter

Mellan 2002 och 2010 inventerades hela Sverige efter äldre kulturväxter, från Trelleborg i söder till Ullatti norr om polcirkeln. Flera hundra frivilliga hjälptes åt att leta köksväxter med historia, rosor som blivit släktklenoder, kvarstående perenner vid ödetorp, lokalt spridda frösådder eller selektioner av frukt och mycket annat. Mängder av tips från allmänheten gicks igenom och flera tusen växtprover samlades in. Nu har ett intensivt arbete med att granska och utvärdera allt insamlat material avslutats och det mest värdefulla valts ut.

Färgfoto av trädgårdsirisar i blom på Perennuppropets provodlingsfält. I förgrunden ses en iris med gula blommor och bakom den en iris med ljust lila blommor.

Kulturväxtsläktingar

Kulturväxtsläktingar är precis vad namnet antyder: vilda släktingar till våra odlade växter. Gemensamt för dem alla är att de kan ha egenskaper som är värdefulla för oss att utnyttja. Hittills har vi i Sverige och de övriga nordiska länderna inte gjort tillräckligt för att uppmärksamma dem, bevara och kanske rent av samla in dem. Under 2015-2016 erhöll därför NordGen medel från Nordiska Ministerrådet för ett samnordiskt projekt med titeln Ecosystem service: Genetic Resources and crop wild relatives.

Färgfoto föreställande blomställningen hos vild morot. Fotot är en närbild och i mitten av bilden ses de vita blommorna.

Samarbeten

Arbetet med att bevara och hållbart bruka de odlade växterna och deras vilda släktingar är en internationell angelägenhet. Många av världens länder har satt igång program och projekt för att se till att växterna - genresurserna - inte går förlorade för framtiden. Vi är också starkt beroende av varandra för att lösa jordbrukets matproduktion och allas tillgång på olika livsmedel. Sverige är ett litet land, och därför måste vi samarbeta på alla fronter: odlare, forskare, växtförädlare, myndigheter, konsumenter, och andra. Bara på så sätt kommer vi att klara av våra egna, och de globala, utmaningarna.

Färgfoto föreställande en grupp människor som sitter samlade i en stor möteslokal. Framför dem sitter flaggorna från alla FN:s medlemsländer uppsatta på väggen.
Publicerad: 25 september 2022 - Sidansvarig: alva.lindvall@slu.se
Loading…