Examensarbeten med handledning av Pom

Senast ändrad: 08 januari 2018

Examensarbeten 2002-2016:


Kontaktinformation

Eva Jansson, samordnare för Programmet för odlad mångfald
Pom, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU, eva.jansson@slu.se, 070-898 53 60

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se