Examensarbeten med handledning av Pom

Senast ändrad: 26 oktober 2022

Här är examensarbeten handledda av personal vid Pom samlade. De titlar som är markerade i blått går att ladda ner direkt från sidan.

2022:

2020:

2019:

2018:

  • Alla tiders perenner! Jämförelse av tolv arters utbud på tre plantskolor åren 1910-1930 och 1950-1970. (Catharina Jacobsson Ringkvist)

2017:

2016:

2014:

2009:

2006:

2005:

2004:

2003:

2002: