Examensarbeten med handledning av Pom

Senast ändrad: 04 augusti 2019

Här är examensarbeten som är handledda av personal vid Pom samlade. De titlar som är markerade i blått går att ladda ner direkt från sidan.

2019:

  • Trädgårdsmästarbostaden - Gestaltning av en visningsträdgård med växter från Nationella genbankens samlingar. (Maria Claesson)
  • Beskärning och värdering av gamla äppelträd. (Jon Loo)
  • Luktpioner som såldes i Dalarna: En sortimentsanalys av luktpioner i Vassbo trädskola 1895-1972. (My Ottosson)

2018:

  • Alla tiders perenner! Jämförelse av tolv arters utbud på tre plantskolor åren 1910-1930 och 1950-1970. (Catharina Jacobsson Ringkvist)

2016:

2014:

2009:

2006:

2005:

2004:

2003:

2002:

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se