Referensgruppen för odlad mångfald

Senast ändrad: 22 maj 2018

Referensgruppen för odlad mångfald (tidigare Poms programråd) är ett rådgivande organ inom det nationella programmet. Rådet skall bland annat dra upp riktlinjer för verksamheten samt utveckla en policy för prioriteringar inom programmet.

Uppdragsbeskrivning för referensgruppen (länk till pdf)

Medlemmar i referensgruppen: 

Organisation

Namn

E-post

Jordbruksverket

Carin Bunnvik (ordf.)

carin.bunnvik(at)jordbruksverket.se

Jordbruksverket

Jens Weibull (sekr.)

jens.weibull(at)jordbruksverket.se

SLU/Landskapsarkitektur,   planering och förvaltning

Åsa Ahrland

asa.ahrland(at)slu.se

Sveriges Pomologiska Sällskap

Krister   Andersson

jeka.ander(at)tele2.se

Skogsstyrelsen

Sanna Black-Samuelsson

sanna.black-samuelsson(at)skogsstyrelsen.se

Naturvårdsverket

Anna Lena   Carlsson

annalena.carlsson(at)naturvardsverket.se

Lantmännen Lantbruk

Bo Gertsson

bo.gertsson(at)lantmannen.com

Statens fastighetsverk

Anders Glassel

anders.glassel(at)sfv.se

Svenska kyrkans   arbetsgivarorganisation

Eva Grönwall

eva.gronwall(at)svenskakyrkan.se

SLU/Pom

Eva Jansson

eva.jansson(at)slu.se

Riksantikvarieämbetet

Lennart Nilsson

lennart.nilsson@raa.se

Fritidsodlingens   riksorganisation, FOR

Ulf Nilsson

ulf.nilsson(at)koloni.org

Fredriksdals museer och trädgårdar

Maria Nyman-Nilsson

maria.nyman-nilsson(at)helsingborg.se

LRF Trädgård

Maja Persson

maja.persson(at)gro.lrf.se

Botaniska trädgården, Lunds universitet

Helena Persson

helena.persson(at)botan.lu.se

NordGen

Jan Svensson

jan.svensson(at)nordgen.org


Kontaktinformation

Eva Jansson, samordnare för Programmet för odlad mångfald
Pom, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU, eva.jansson@slu.se, 070-898 53 60

Sidansvarig: Linnea.oskarsson@slu.se