Referensgruppen för odlad mångfald

Senast ändrad: 11 januari 2021

Referensgruppen för odlad mångfald (tidigare Poms programråd) är ett rådgivande organ inom det nationella programmet. Referensgruppen skall bland annat dra upp riktlinjer för verksamheten samt utveckla en policy för prioriteringar inom programmet.

Uppdragsbeskrivning för referensgruppen (länk till pdf)

 

Medlemmar i referensgruppen: 

Jordbruksverket

Carin Bunnvik, ordförande 

Jens Weibull, sekreterare 

SLU/Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Åsa Ahrland  

Sveriges pomologiska sällskap

Krister Andersson

Skogsstyrelsen

Sanna Black-Samuelsson 

Läs Sanna Black-Samuelssons presentation av sitt arbete i referensgruppen

Naturvårdsverket

Björn-Axel Beier

Lantmännen 

Bo Gertsson

Läs Bo Gertssons presentation av sitt arbete i referensgruppen

Statens fastighetsverk

Anders Glassel

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Lilly Kristensen

Riksantikvarieämbetet

Åsa Thorsell

Fritidsodlingens riksorganisation, FOR

Ulf Nilsson

Läs Ulf Nilssons presentation av sitt arbete i referensgruppen

Fredriksdals museer och trädgårdar

Maria Nyman-Nilsson

Läs Maria Nyman-Nilssons presentaton av sitt arbete i referensgruppen

LRF Trädgård

Maja Persson

Läs Maja Perssons presentation av sitt arbete i referensgruppen

Botaniska trädgården i Uppsala

Annika Vinnersten

NordGen

Jan Svensson


Kontaktinformation

Helena Persson, Pom-samordnare vid SLU samt verksamhetsledare för Nationella genbanken och Jens Weibull, Pom-samordnare vid Jordbruksverket och nationell koordinator för växtgenetiska resurser, Växtregelenheten

Helena Persson, helena.m.persson@slu.se, 0735-32 84 92 

Jens Weibull, jens.weibull@jordbruksverket.se, 070-573 22 48

Sidansvarig: Linnea.oskarsson@slu.se