Referensgruppen för odlad mångfald

Senast ändrad: 26 april 2019

Referensgruppen för odlad mångfald (tidigare Poms programråd) är ett rådgivande organ inom det nationella programmet. Rådet skall bland annat dra upp riktlinjer för verksamheten samt utveckla en policy för prioriteringar inom programmet.

Uppdragsbeskrivning för referensgruppen (länk till pdf)

Medlemmar i referensgruppen: 

Organisation

Namn

E-post

Jordbruksverket

Carin Bunnvik (ordf.)

carin.bunnvik(at)jordbruksverket.se

Jordbruksverket

Jens Weibull (sekr.)

jens.weibull(at)jordbruksverket.se

SLU/Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Åsa Ahrland

asa.ahrland(at)slu.se

Sveriges Pomologiska Sällskap

Krister   Andersson

jeka.ander(at)tele2.se

Skogsstyrelsen

Sanna Black-Samuelsson

sanna.black-samuelsson(at)skogsstyrelsen.se

Naturvårdsverket

Björn-Axel Beier

bjorn-axel.beier(at)naturvardsverket.se

Lantmännen Lantbruk

Bo Gertsson

bo.gertsson(at)lantmannen.com

Statens fastighetsverk

Anders Glassel

anders.glassel(at)sfv.se

Svenska kyrkans   arbetsgivarorganisation

Lilly Kristensen

lilly.kristensen(at)svenskakyrkan.se

Riksantikvarieämbetet

Lennart Nilsson

lennart.nilsson@raa.se

Fritidsodlingens   riksorganisation, FOR

Ulf Nilsson

ulf.nilsson(at)koloni.org

Fredriksdals museer och trädgårdar

Maria Nyman-Nilsson

maria.nyman-nilsson(at)helsingborg.se

LRF Trädgård

Maja Persson

maja.persson(at)gro.lrf.se

Botaniska trädgården, Lunds universitet

Helena Persson

helena.persson(at)botan.lu.se

NordGen

Jan Svensson

jan.svensson(at)nordgen.org


Kontaktinformation

Jens Weibull, samordnare för Pom och nationell koordinator för växtgenetiska resurser

Växtregelenheten, Jordbruksverket

jens.weibull@jordbruksverket.se, 070-573 22 48                   

Sidansvarig: Linnea.oskarsson@slu.se