Referensgruppen för odlad mångfald

Senast ändrad: 05 december 2022

Referensgruppen för odlad mångfald (tidigare Poms programråd) är ett rådgivande organ inom det nationella programmet. Referensgruppen skall bland annat dra upp riktlinjer för verksamheten samt utveckla en policy för prioriteringar inom programmet.

Uppdragsbeskrivning för referensgruppen (länk till pdf)

 

Medlemmar i referensgruppen 2021-2025: 

Jordbruksverket

Carin Bunnvik, ordförande 

Jens Weibull, sekreterare 

Botaniska trädgården i Uppsala (för landets botaniska trädgårdar)

Annika Vinnersten

Fritidsodlingens riksorganisation, FOR

Ulf Nilsson

Läs Ulf Nilssons presentation av sitt arbete i referensgruppen

Föreningen Sesam

Florian Maindl

Göteborgs universitet/Hantverkslaboratoriet

Klara Holmqvist

Kulturen (för landets friluftsmuseer)

Gustav Olsson

Lantmännen 

Bo Gertsson

Läs Bo Gertssons presentation av sitt arbete i referensgruppen

LRF Trädgård

Maja Persson

Läs Maja Perssons presentation av sitt arbete i referensgruppen

Naturvårdsverket

Björn-Axel Beier

NordGen

Jan Svensson

Riksantikvarieämbetet

Åsa Thorsell

Skogsstyrelsen

Sanna Black-Samuelsson 

Läs Sanna Black-Samuelssons presentation av sitt arbete i referensgruppen

SLU/Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Helena Persson

SLU/Nationella genbanken

Karin Persson

SLU/Växtförädling

Jonatan Leo

Statens fastighetsverk

Anders Glassel

Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, SKKF

Mattias Elofsson

Sveriges pomologiska sällskap

Mats Andersson


Kontaktinformation

Helena Persson, Pom-samordnare vid SLU samt verksamhetsledare för Nationella genbanken och Jens Weibull, Pom-samordnare vid Jordbruksverket och nationell koordinator för växtgenetiska resurser, Växtregelenheten

Helena Persson, helena.m.persson@slu.se, 0735-32 84 92 

Jens Weibull, jens.weibull@jordbruksverket.se, 036-15 58 64