Historiskt svenskt genbankshumle i nytt odlingsförsök

Senast ändrad: 15 september 2022

På många platser i Sverige har odlingar av äldre humlesorter från den Nationella genbanken på SLU i Alnarp påbörjats. Syftet med odlingarna är att kunna leverera humlekottar med unikt svenskt ursprung till olika mikrobryggerier.

Idag vet vi en hel del om klonernas historia och kemiska egenskaper, men mycket lite om växternas avkastningskapacitet. Därför har ett samarbete mellan några SLU-institutioner och Pom påbörjats.

I ett fältförsök på SLU:s gård Krusenberg söder om Uppsala kommer tio historiska svenska humlekloner och en modern sort att testas. Förutom analys av kottavkastning och kemiskt innehåll kommer man att genomföra bedömningar av avkastnings- och odlingsspecifika egenskaper. Forskningen finansieras genom anslag från Stiftelsen Hem i Sverige-fonden och heter Svensk småskalig humleproduktion.

Ansvariga för projektet är forskarna Örjan Berglund och Anders Carlsson.


Kontaktinformation

Erik de Vahl, genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU        erik.de.vahl@slu.se, 0724-54 98 79