'Cox's Pomona - äpplet som svenskarna adopterade

Senast ändrad: 07 juli 2023
Botanisk illustration av äpplesorten 'Cox's Pomona'. Illustrationen visar ett helt äpple och ett äpple i genomskärning.

År 1825 sådde bryggare R. Cox nio kärnor av sorten 'Ribston' på sin egendom Colnbrook Lawn i Buckinghamshire, England. En minst sagt lyckad sådd. Ett av de uppväxande träden resulterade i 'Cox's Pomona', ett annat i 'Cox's Orange Pippin'. Släktskapet till trots är sorterna inte alls lika.

Frukter av 'Cox's Pomona' är stora, kantiga och åsiga med vacker rodnad. Fruktköttet är vitt, löst och behagligt aromatiskt.

I likhet med sin systersort blev 'Cox's Pomona' tidigt uppmärksammad i hemlandet. Även i Skandinavien rönte sorten uppskattning. Till skillnad från sin syster deltog 'Cox's Pomona' i den stora fruktutställningen i Köpenhamn 1875. Kanske var det där som vi nordbor förälskade oss i det rödglittrandet höstäpplet. I övriga Europa tycks sorten ha saknat framgång.

Efter att ha varit en av våra viktigaste handelssorter är 'Cox's Pomona' nu förpassad till hemträdgårdarna, där många träd börjar uppnå ansenlig ålder. Sorten är nästan helt bortglömd i sitt hemland, få vet ens att den funnits. I boken "Forgotten Fruits" konstaterar C. Stocks (2008) att 'Cox's Pomona' "never really caught on – except for some reason in Sweden". Att plantera ett träd av 'Cox's Pomona' är att måna lite extra om äpplet som våra förfäder adopterade.

Text: Inger Hjalmarsson


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92