'Gyllenkroks Astrakan' - juvelen från Regnaholm

Senast ändrad: 27 maj 2023
Äldre botanisk illustration av äppelsorten 'Gyllenkroks Astrakan'. Illustrationen är gjord av H. Sjöberg och är publicerad i boken "Svenska fruktsorter" av A. Pihl och J. Eriksson. Boken gavs ut 1912.

Var ’Gyllenkroks Astrakan’ ursprungligen uppstod var länge höljt i dunkel. När moderträdet slutligen hittades 1951 var sorten sedan länge ett av våra mest älskade sommaräpplen.

Historien kan sägas börja i slutet av 1850-talet då den unge Erik Lindgren, blivande föreståndare för trädgårdsavdelningen vid Experimentalfältet i Stockholm, var på besök vid Fågelviks herrgård i östra Småland och för första gången fick provsmaka den tidigmognande astrakanen med epitet Gyllenkroks.

När Lindgren några år senare tillträdde sin anställning vid Experimentalfältet mindes han den välsmakande astrakanen och lät skicka efter ympris från Fågelvik. Vid Experimentalfältet påbörjades nu en lyckosam förökning och försäljning av ’Gyllenkroks astrakan’. Utifrån namnet antog Lindgren att sorten uppstått vid det Gyllenkrokska Svenstorp i Skåne och därifrån förts till Fågelvik. Ett antagande som emellertid möttes med skepsis eftersom den dåförtiden var helt okänd i Skåne. Även andra teorier om sortens ursprung befanns oriktiga.

Först 1951 kunde den observante trädgårdskonsulenten Eric Lind lösa gåtan. Vid Regnaholms gård i Östergötland fann Lind ett ihåligt träd med anor från sekelskiftet 1700/1800. Trädet, som växte intill en av gårdens flyglar, befanns efter yttrande av vetenskaplig expertis vara det eftersökta moderträdet av ’Gyllenkroks astrakan’. Till yttermera visso kunde konstateras att familjen Gyllenkrok ägt Regnaholm 1759-1859. Att odla ’Gyllenkroks astrakan’ är att fortsätta en ypperlig drygt 200-årig svensk odlartradition.

Text: Inger Hjalmarsson


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92