Smultron 'Norrlandssmultron' NYHET 2023

Senast ändrad: 27 maj 2023
Röda smultron fyller ett gult fat på ett bord av grånat trä.

Ångermanland

Fragaria vesca ’Norrlandssmultron’

Historik: Norrlandssmultronet ska ha uppstått spontant i Härnösand hos fröhandlare Viktor Lundgren genom en korsning av det revfria smultronet ’Rügen’ och ett vildväxande smultron enligt en notis i Svenska Dagbladet den 17 augusti 1946. Under 50- och 60-talet fick sorten en viss spridning i landet. En av personerna som odlade Norrlandssmultronet hette Karl-Oskar Johansson. Hans odling låg i Vallda, Halland och pågick från slutet av 1930-talet till början av 1960-talet. Han hade 8000 smultronplantor totalt och när bären började mogna plockades varje vecka ca 50 kartonger á 500 gram. Karl-Oskars fru Olga och deras dotter Elsa hjälpte till att plocka bären och Elsa fortsatte sedan att odla Norrlandssmultronet efter att hennes fars smultronodling upphörde. Norrlandssmultronet var hennes favorit och hon tyckte att smaken påminner om banan. Tack vare Elsas omsorg har sorten kunnat samlas in, bevaras och nu förökats upp på nytt.

Beskrivning: Plantan har ett upprätt växtsätt med en höjd på ungefär 20 cm samt god revbildning. Som namnet antyder är sorten mycket härdig och har odlats upp till zon 6 utan problem.  Första bären går att skörda vid midsommar och sedan fortsätter plantan att ge rikligt med skörd under större delen av sommaren. Bären är stora, runda och röda med vitt fruktkött. De har en god smultronsmak. Blommor och bär sitter ovanför bladverket.

Skötsel: Föryngra plantan ofta, helst vartannat år, för att behålla friska plantor och försäkra en riklig skörd. Gallra bland revorna för att undvika att plantorna växer allt för tätt. Bäret är i övrigt lättodlat.

 

 

 

 

 

 


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92