'Oranie' - den ädla bordsfrukten

Senast ändrad: 29 oktober 2023
Äldre botanisk illustration i färg av äpplesorten 'Oranie'. Illustrationen publiserades i pomologin "Svenska fruktsorter" av A. Pihl och J. Eriksson 1912. Illustration i färg.

Oranieäpplets ursprung gäckar våra pomologer och än idag vet vi inte varifrån detta uppfriskande och välsmakande höstäpple härstammar.

Det är emellertid klarlagt att ’Oranie’ omkring år 1850 fördes från Börringe i Skåne till Fiholm i Södermanland och Frösåker i Västmanland. Härifrån spreds ’Oranie’ vidare och blev så småningom en av 1900-talets viktigaste svenska handelssorter.

Pomologen Carl G. Dahl tar fasta på att ’Oranie’ i Skåne även kallas Kaniker, och frågar sig om ’Oranie’ kan vara en svensk kärnsådd av ett medeltida Kanikeräpple. Dahls föregångare 1800-talspomologen Olof Eneroth menar att fruktens yttre och inre beskaffenhet liksom dess mognadstid tyder på ett nordligt ursprung, vilket stärker Dahls hypotes att ’Oranie’ verkligen uppstått i Sverige.

Eneroth lovprisar ’Oranie’. Sorten är rikt bördig och dess frukter både ädla och sköna. ’Oranie’ sägs vara ”en af de sorter, hvilka ännu i sednare hälften af October och förra hälften af November lifligast erinra om sommaren”. Devisen stämmer än idag. Med ’Oranie’ i trädgården erhålls god skörd som minner om sommaren.

Text: Inger Hjalmarsson


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92