'Oranie' - den ädla bordsfrukten

Senast ändrad: 30 oktober 2022
Äldre botanisk illustration i färg av äpplesorten 'Oranie'. Illustrationen publiserades i pomologin "Svenska fruktsorter" av A. Pihl och J. Eriksson 1912. Illustration i färg.
Målning av H. Sjöberg ur Svenska fruktsorter av A. Pihl och J. Eriksson 1912.

Oranieäpplets ursprung gäckar våra pomologer och än idag vet vi inte varifrån detta uppfriskande och välsmakande höstäpple härstammar.

Det är emellertid klarlagt att ’Oranie’ omkring år 1850 fördes från Börringe i Skåne till Fiholm i Södermanland och Frösåker i Västmanland. Härifrån spreds ’Oranie’ vidare och blev så småningom en av 1900-talets viktigaste svenska handelssorter.

Pomologen Carl G. Dahl tar fasta på att ’Oranie’ i Skåne även kallas Kaniker, och frågar sig om ’Oranie’ kan vara en svensk kärnsådd av ett medeltida Kanikeräpple. Dahls föregångare 1800-talspomologen Olof Eneroth menar att fruktens yttre och inre beskaffenhet liksom dess mognadstid tyder på ett nordligt ursprung, vilket stärker Dahls hypotes att ’Oranie’ verkligen uppstått i Sverige.

Eneroth lovprisar ’Oranie’. Sorten är rikt bördig och dess frukter både ädla och sköna. ’Oranie’ sägs vara ”en af de sorter, hvilka ännu i sednare hälften af October och förra hälften af November lifligast erinra om sommaren”. Devisen stämmer än idag. Med ’Oranie’ i trädgården erhålls god skörd som minner om sommaren.


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92