Blodalunrot 'Smedsberget'

Senast ändrad: 22 februari 2024
Blommande plantor av blodalunroten 'Smedsberget'. Färgfoto.

Lappland 1930-talet

Heuchera sanguinea 'Smedsberget'

 

Beskrivning: Blodalunrot med täta, mörkt gröna bladrosetter. Små klocklika blommor samlade i luftiga blomställningar som höjer sig över bladverket. Fin som kant- och rabattväxt, men också som marktäckare. 

Höjd: 60 cm. Bladverkets höjd 20 cm. 

Blomtid: Vid provodlingen på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp utanför Malmö har sorten gått i blom i mitten av juni. Blomningen har sträckt sig över tre-fyra veckor.

Blomfärg:  Mörkrosa blommor på upprätta, rödlila stjälkar. Blomdiameter cirka en centimeter. Bra till snitt.

Historia: Alunroten har odlats i stadsdelen Smedsberget i Lycksele sedan 1930-talet. Kring förra sekelskiftet låg det flera smedjor i stadsdelen, men när smederna en efter en flyttade eller upphörde med sin verksamhet blev där så småningom villakvarter istället och stadsdelen bytte namn till Villaryd. I en av villorna på berget bodde Bertil och Tora med sin familj. Bertil var kamrer vid ett av skogsbolagen, men en kunnig och intresserad trädgårdsodlare på fritiden. Alunroten var en av alla växter som han odlade och den stod planterad i ett stenkummel (stenparti skulle vi kalla det idag).
1947 flyttade den nygifta Kerstin in i en grannfastighet på Smedsberget. Kerstin var också passionerat trädgårdsintresserad och började nästan genast plantera in nya växter, ofta sådana som hon fått av vänner, släktingar och grannar. Någon gång kring 1950 fick hon plantor av blodalunroten av Bertil och tant Tora, som Kerstin känt sedan barnsben. Bertil och Toras dotter och Kerstin var vänner och Kerstin vistades mycket hos dem som barn. Blodalunroten minns Kerstin sedan sin barndom på 1930-talet och det är hos Kerstin som blodalunroten bevarats fram till i dag. Hon odlar den som kantväxt och den ger fin inramning till blomsterrabatterna.

Insamlad i: Lycksele, Lappland

Odlingsanvisning: Blodalunroten trivs bäst i soligt-halvskuggigt läge. Jorden får gärna vara kalkhaltig. Blomningen förlängs om vissna blommor tas bort. 

Försäljning: Sorten finns att köpa i handelsträdgårdar och garden center från våren 2019.


Kontaktinformation

Linnea Oskarsson, genbankskurator för perenner vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU                   linnea.oskarsson@slu.se, 040-41 55 86, 070-350 14 19