Brittsommaraster 'Axel Tallner'

Senast ändrad: 02 januari 2024
Närbild av blommorna hos brittsommarastern 'Axel Tallner'. Blommorna har lila strålblommor och gula korgblommor. Färgfoto.

Skåne tidigt 1940-tal

Aster amellus 'Axel Tallner'

 

Beskrivning: Brittsommaraster med stadigt, upprätt växtsätt. Blommorna sitter samlade i toppen av plantan. Blad och stjälk täckta av korta hår. Vackert brunlila stjälkar. 

Höjd: 60 cm

Blomtid: Vid provodling på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp utanför Malmö har sorten gått i blom i mitten av augusti och sträckt sig över fyra-fem veckor.

Blomfärg: Enkla, lila blommor med gul disk. Blomdiameter 4-5 cm.

Historia: 1935 stod det vita, rappade huset i Hurva klart. Några år senare bestämde sig ägaren Sture och hans blivande fru för att anlita hjälp med att rita och anlägga trädgården. Uppdraget gick till Axel Tallner som hade handelsträdgård i närheten. Trädgårdsmästare Tallner ritade trädgården och använde troligen växter från sin egen handelsträdgård när han planterade någon gång kring 1940. Prydnadsbuskar, äppleträd, spaljerade päronträd, en lindberså och fetbladsväxter längs alla trädgårdsgångar var en del av allt som planterades.

Den lila brittsommarastern sattes i ett stenparti vid sidan av huset. Stenpartiet var anlagt av annorlunda stenar som Sture samlat in under sitt arbete vid Vägförvaltningen. Stort som en kulle, hela 5 x 3 meter stort, ledde en liten stig med trappor upp till toppen och här sprang dottern Essie senare upp och ner. Stenpartiet syns på ett foto av huset taget kring 1940 och på gåramålningen från 1942 kan man till och med urskilja enstaka växter. Förutom brittsommaraster fanns bland annat mossflox, irisar, toppklocka, purpurklätt, taklök och aubretia planterade här.

Essie minns dem allihop från sin barndom på 1940- och 50-talet. Hon flyttade hemifrån i början av 60-talet, men övertog långt senare sitt föräldrahem. Hon har varit noga med att bevara växterna från sin barndom och i trädgården finns fortfarande många spår av 1940-talet kvar.

Insamlad i: Hurva, Skåne.

Odlingsanvisning: Brittsommaraster trivs i soligt och väldränerat läge. Bra bi- och fjärilsväxt. Sprider sig långsamt.

Försäljning: Sorten finns att köpa i handelsträdgårdar och garden center från våren 2017. 


Kontaktinformation

Linnea Oskarsson, genbankskurator för perenner vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU                   linnea.oskarsson@slu.se, 040-41 55 86, 070-350 14 19