Brunröd daglilja 'Frösvidal'

Senast ändrad: 22 februari 2024
Färgfoto som föreställer den brunröda dagliljan 'Frösvidal' i blom. I mitten av fotot syns den orange blomman. Den har dubbla lager kronblad.

Närke 1930-talet

Hemerocallis fulva 'Frösvidal'

 

Beskrivning: Brunröd daglilja med fyllda blommor och frodigt bladverk. Bladverket grönt utan vita strimmor.

Höjd: 110-120 cm i blom. Bladverket cirka 70 cm högt.

Blomtid: Vid provodlingen på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp utanför Malmö har sorten gått i blom i slutet av juli och pågått i ungefär tre veckor.

Blomfärg: Oregelbundna, varmt orange blommor med extra kalkblad i mitten. Blomdiameter omkring 12 cm. Rikblommande.

Historia: På Frösvidal säteri i Närke står den brunröda dagliljan planterad framför huvudbyggnaden och bildar en frodig och praktfull rundel. Dagliljan växer i täta led runt den gjutna bassängen där det en gång fanns ett vattenspel och de innersta plantorna böjer elegant bladen över bassängkanten. I slutet av sommaren slår dagliljan ut med fyllda blommor och hela rundeln blommar överdådigt.

Frösvidal säteri är ett boställe med gamla anor. Frösvidal ligger invid Kilsbergen och var stångjärnsbruk under nästan 200 år. Huvudbyggnaden uppfördes på 1760-talet och till anläggningen hörde en engelsk park. Redan på 1700-talet anlades Frösvidals Trädgård och på 1930-talet var handelsträdgården 17 tunnland stor med park, växthus och drivbänkar. Hur länge dagliljan funnits vid säteriet är svårt att slå fast, men i alla fall sedan 1930-talet har den odlats där. På ett svartvitt foto av säteriet i guideboken Närke: färdvägar och vandringsstigar utgående från statsbanorna från 1935 syns rundeln tydligt och ser precis lika prunkande ut som i dag. Ställer man sig på samma plats framför huvudbyggnaden där fotografen en gång måste ha stått är det som om tiden stått stilla.

Insamlad: Frösvidal, Närke.

Odlingsanvisning: Lättodlad på de flesta jordar i lätt skugga till full sol.

Försäljning: Sorten finns att köpa i handelsträdgårdar och garden center från våren 2018.


Kontaktinformation

Linnea Oskarsson, genbankskurator för perenner vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU                   linnea.oskarsson@slu.se, 040-41 55 86, 070-350 14 19