Höstaster 'Frövi'

Senast ändrad: 08 oktober 2023
Närbild av den vitblommande höstastern 'Frövi'.

Västmanland tidigt 1940-tal

Symphyotrichum novi-belgii 'Frövi'

 

Beskrivning: Höstaster med vita blommor och väl förgrenat växtsätt. De vita blommorna står i vacker kontrast till det mörkt gröna bladverket och de mörkbruna stjälkarna. Blommorna skiftar i lila som äldre. Fin rabattväxt som lyser upp planteringarna under hösten. 

Höjd: 130-140 cm

Blomtid: Vid provodlingen på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp utanför Malmö har sorten gått i blom i mitten av september. Blomningen har sträckt sig in i andra halvan av oktober eller till dess frosten tagit blommorna. 

Blomfärg: Vit med gul disk. Blomdiameter 4-5 cm. De outslagna blommorna är krämvita till ljust gula. Innan blomman vissnar slår strålblommornas spetsar ofta över i lila. Bra till snitt.

Historia: Den vita höstastern som fått sortnamnet ’Frövi’ är insamlad på en fastighet, avstyckad från ett litet lantbruk, utanför Frövi i Västmanland. Där växte Bo upp och bodde fram till sju års ålder när han började skolan och flyttade in till Örebro. Efter flytten 1942 kom han tillbaka på täta besök under lov och ledigheter. Höstastern är en växt som funnits på gården så långt tillbaka som Bo kan minnas och i början av 1940-talet växte den i en rabatt nära bostadshuset, tillsammans med storrams och andra perenner. Troligen hade astern stått där redan på 1930-talet, kanske redan när familjen flyttade in 1931.

När Bo så småningom tog över gården tog han och hans familj noga hand om växterna som stått där sedan Bos barndom. Tidig frost och kalla höstar gör att höstastern inte alltid hinner slå ut i trädgården, men den sprider ändå mycket glädje när familjen plockar buketter av den och låter den gå i blom i vas inomhus.

Om arten: Höstastern är vildväxande i östra Nordamerika och fördes till Europa under sent 1600-tal. Fram till mitten av 1990-talet beräknas ungefär tusen olika sorter ha lanserats i handeln runt om i världen. I skandinaviska trädgårdar har höstastern odlats åtminstone sedan tidigt 1800-tal. I Sverige såldes höstastrar med till exempel rosa, heliotroplila, ljusrosa, lavendelblå, himmelsblå och lila blommor på 1910-talet. De svenska plantskolornas utbud växte under 1920- och 1930-talen när höstastern blev allt populärare. Vitblommande höstastrar har funnits att köpa i Sverige åtminstone sedan 1930-talet.

Insamlad: Frövi, Västmanland

Odlingsanvisning: Höstaster trivs i sol - halvskugga på näringsrik, väldränerad jord med jämn tillgång på fukt. Står den torrt drabbas den lättare av mjöldagg. Uppskattas av pollinerare. Sorten kan behöva stöttning. Sprider sig inte aggressivt. 

Försäljning: Sorten finns att köpa i handelsträdgårdar och garden center från våren 2023.


Kontaktinformation

Linnea Oskarsson, genbankskurator för perenner vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU                   linnea.oskarsson@slu.se, 040-41 55 86, 070-350 14 19