Höstflox 'Ingeborg från Nybro'

Senast ändrad: 05 februari 2024
Blommor hos höstfloxen 'Ingeborg från Nybro'. Blommorna är vita med ett mörkt lila öga. Färgfoto.

Småland 1930-talet

Phlox paniculata ’Ingeborg från Nybro’

 

Beskrivning: En höstflox med små, vita blommor med lila öga. Blommorna har en svag, god doft. Bladen är mörkt gröna och täckta av fint hår på både ovan- och undersidorna.

Höjd: 90 cm

Blomtid: Vid provodlingen på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp utanför Malmö har sorten gått i blom i slutet av juni och pågått i ungefär fyra veckor.

Blomfärg: Blommorna är vita med ett lila öga i mitten.

Historia: Höstfloxen kommer från början från ett skogstorp, men har odlats i en modern villaträdgård sedan 1970-talet. Sitt sortnamn, ’Ingeborg från Nybro’, har den fått efter den kvinna som odlade den i mer än trettio år och som såg till att bevara den för eftervärlden.

Ingeborg var född i början av 1900-talet. Hon arbetade som hushållerska och var en skicklig kokerska. Tipset skickades in av Mary-Ann vars föräldrar bodde granne med Ingeborg i Nybro under flera år. På 1970-talet fick Mary-Anns föräldrar flera växter av Ingeborg. Växterna hade hon och hennes mor hämtat från mammans föräldrahem, ett skogstorp utanför Orrefors. Morfadern var skogvaktare och äldre Orreforsbor minns att det stod så vackra växter kring skogvaktartorpet under tidigt 1940-tal. Torpet såldes i början av 1950-talet och Ingeborg hämtade troligen delningar av växterna någon gång på 1930-talet, strax efter att hon och hennes mamma flyttat in till huset i Nybro. Idag är torpet övergivet och inga trädgårdsväxter finns kvar. Huset i Nybro revs på 1970-talet och Ingeborg flyttade in i lägenhet, men växterna fanns kvar hos Mary-Anns föräldrar. Mary-Ann berättar att Ingeborg gärna ville sprida växterna från morföräldrarnas torp så att de fortsatte att odlas. Själv fick Mary-Ann ansvaret för växterna när hon övertog sina föräldrars trädgård i mitten av 1990-talet.

Insamlad i: Nybro, Småland.

Odlingsanvisning: Höstflox vill stå i näringsrik och fuktig, men väldränerad jord. Den trivs i full sol eller lätt skugga. Blomningen förlängs om överblommade blomställningar klipps bort.

Försäljning: Sorten finns att köpa i handelsträdgårdar och garden center från våren 2013.


Kontaktinformation

Linnea Oskarsson, genbankskurator för perenner vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU                   linnea.oskarsson@slu.se, 040-41 55 86, 070-350 14 19