Jordviva 'Rut'

Senast ändrad: 27 mars 2024
Närbild av blomman hos jordvivan 'Rut'.

Skåne 1920-talet

Primula vulgaris 'Rut'

 

Beskrivning: Rikblommande jordviva av hose-in-hose-typ. Ljust gula blommor med mörkare gult öga. Skaftlösa blad i rosetter. Fin som kantväxt i rabatter eller planterad under träd och buskar. 

Höjd: 10 cm

Blomtid: Vid provodlingen på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp utanför Malmö har sorten gått i blom i skiftet mars-april. Blomningen har sträckt sig över fyra veckor. Ofta kommer en andra, mindre blomning under hösten.

Blomfärg: Ljust gul med mörkare gult öga. Blomdiameter 2,5-3 cm.

Historia: Jordvivan ’Rut’ är av så kallad hose-in-hose-typ, det vill säga blommans foderblad är omvandlade till ett extra lager kronblad. Det gör att varje blomma ser ut att bestå av två våningar där den övre blomman kommer fram ur den undre. Begreppet hose-in-hose sägs komma från det elisabetanska England där rika ynglingar bar två par rikt broderade strumpor utanpå varandra, med det yttersta paret lite nervikt för att visa det inre. Primulor av hose-in-hose-typ är kända åtminstone sedan 1500-talet i Europa, men just den här lilla jordvivan, som fått sortnamnet ’Rut’, går att spåra tillbaka till 1920-talet och byn Ingelstorp utanför Ystad. Där odlade Ruts mamma Anna den när Rut var barn. Rut, född 1918, övertog senare föräldrahemmet tillsammans med sin man och fortsatte att odla och ta hand om växterna i trädgården. Under Ruts tid fanns där rader med vinbär, en köksträdgård och en trädgård invid huset där det växte rosor, spirea, gyllenlack och sommaraster. Den lilla jordvivan stod planterad som kantväxt i en rund rabatt mitt i trädgården, i skuggan av ett äppelträd. I mitten av rabatten växte äppelträdet, under det växte ormbunkar och längst ut den lilla gula jordvivan som bildade en tjock kant mot gruset. Här trivdes den och ”växte som ogräs” berättar Ruts son Stig. Ungefär vart tredje år grävde Rut upp alla plantor, delade på dem och planterade om dem. Då passade hon också på att skänka bort plantor som blivit över till vänner, släktingar och grannar.

Förutom den gula jordvivan fanns även enkla blå och dubbla rosa primulor när Stig var barn, men de finns inte kvar idag.

I dag är Stigs barndoms trädgård borta, men den gula jordvivan finns kvar som ett minne. Stig fick plantor av den att plantera i sin egen trädgård på 1970-talet och har fortsatt odla den och har delat med sig till vänner och grannar som hjälpt till att bevara den.

Insamlad i: Kristianstad, Skåne

Odlingsanvisning: Odlas i mullrik, gärna lätt fuktig jord i sol-halvskugga.

Försäljning: Sorten finns att köpa i handelsträdgårdar och garden center från våren 2023. 


Kontaktinformation

Linnea Oskarsson, genbankskurator för perenner vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU                   linnea.oskarsson@slu.se, 040-41 55 86, 070-350 14 19