Kinesisk kärleksört 'Granlunda'

Senast ändrad: 03 juni 2024
Närbild av blomställningen hos kinesisk kärleksört 'Granlunda'. Färgfoto.

Skåne 1939

Hylotelephium spectabile 'Granlunda'

 

Beskrivning: Kinesisk kärleksört med ljust rosalila blommor. Blomställningarna är stora, flata och blir omkring 15 cm i diameter. Blågrönt bladverk.

Höjd: 40-50 cm

Blomtid: Vid provodlingen på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp utanför Malmö har sorten gått i blom i mitten av september och sträckt sig över cirka tre veckor.

Blomfärg: Ljust rosalila blommor.

Historia: Den kinesiska kärleksörten 'Granlunda’ är insamlad på Söderslätt i Skåne och har fått namn efter gården där den odlats i över sjuttio år. Det är en stor, fyrlängad gård med ett boningshus byggt på 1870-talet. På Granlunda fanns en trädgård med buxbomshäckar, bersåer och slingrande grusgångar. För att hålla de grusade gångarna fina och rena från ogräs spändes hästen framför harven om lördagarna. Hela trädgården inramades av almar och en tät hagtornshäck. Inger, som äger gården idag, har en faster som bara var barn på 1930-talet, men som minns och kan berätta hur trädgården såg ut i slutet av decenniet. Hon har beskrivit vilka perenner som stod i rabatterna och bland dem fanns kärleksörten. På 1950-talet gjordes trädgården om och gångar och bersåer lades igen, men många av växterna bevarades och togs om hand. Förutom kärleksörten grävdes även gullbandsiris, rosa luktpioner, rödsippa och blåsippa upp och planterades om i de nya rabatterna. Inger, den nuvarande ägaren, är tredje generationen på gården och noga med att bevara växterna som funnits där åtminstone sedan slutet av 1930-talet.

Insamlad: På Söderslätt i Skåne.

Odlingsanvisning: Kinesisk kärleksört trivs i soligt och väldränerat läge. Sorten är lättodlad och lättförökad. Bra bi- och fjärilsväxt.

Försäljning: Sorten finns att köpa i handelsträdgårdar och garden center från våren 2014.


Kontaktinformation

Linnea Oskarsson, genbankskurator för perenner vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU                   linnea.oskarsson@slu.se, 040-41 55 86, 070-350 14 19