Stor kustruta 'Rospiggen'

Senast ändrad: 12 juli 2024
Närbild av de gula blommorna hos kustrutan 'Rospiggen'. Färgfoto.

Uppland 1930-talet

Thalictrum minus 'Rospiggen'

 

Beskrivning: Ståtlig perenn med vackert grågrönt bladverk. Gulvita blommor i luftiga blomställningar. Blommorna liknar små borstar. Bladverket passar bra till snitt. Fin samplanteringsväxt i rabatter.

Höjd: 130 cm

Blomtid: Vid provodling på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp utanför Malmö har sorten blommat i juni. Blomningen sträcker sig över tre till fyra veckor.

Blomfärg: Hängande blommor med vita ståndarsträngar och gula knappar. 

Historia: ”Den odlades för bladens skull” berättade Karl som odlade kustrutan på gården utanför Knutby i Uppland. Karls farfar kom till gården 1910 och familjen arrenderade den i nära hundra år. Karl föddes där i mitten av 1920-talet och tog så småningom över föräldrahemmet. Det är Karl som inspirerat till sortnamnet ’Rospiggen’. Hösten 2005 besökte en av Poms perenninventerare honom och beskrev honom efter det entusiastiskt som ”en riktig rospigg”. I rabatterna på gården växte fullt av höstflox, luktastrar, bondpioner och höga rudbeckior. Karl berättade att de flesta prydnadsväxterna i trädgården hade kommit som gåvor från vänner och släktingar genom åren. Ett par av floxen hade till exempel hans moster kommit med sommaren 1938 medan andra kommit från grannarnas trädgårdar. Kustrutan, berättade Karl, kom från hans mormor Maria Vilhelminas trädgård i Knutby. Riktigt hur gammal kustrutan var visste inte Karl, men att den var gammal var han säker på. Det var en perenn han växt upp med.

Insamlad i: Knutby, Uppland.

Odlingsanvisning: Kustrutan vill stå i soligt - halvskuggigt läge. Föredrar fuktig, humusrik jord.

Försäljning: Sorten finns att köpa i handelsträdgårdar och garden center från våren 2015.


Kontaktinformation

Linnea Oskarsson, genbankskurator för perenner vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU                   linnea.oskarsson@slu.se, 040-41 55 86, 070-350 14 19