'Blomsterhult'

Senast ändrad: 05 februari 2024
Bourbonrosen 'Blomsterhult'. Närbild av den rosa, fyllda blomman. Färgfoto.

Södermanland före 1929

Rosa (Bourbon-Gruppen) 'Blomsterhult'

Historia: Bourbonrosen 'Blomsterhult' växer nästan på varje gård i byn Blomsterhult, mellan Öljaren och Hjälmaren i västra Sörmland. Rosen kom till byn före 1920. Vid ett bröllop i Blomsterhult, 14 juli 1929, ville brudens mor dekorera festsalen med rosen, men svärmodern genomdrev att salen skulle smyckas med pappersblommor som hon ansåg vara "finare".

Trädgårdsmästaren på Österåkers sockens största gård, Forsby, förökade och delade med sig av rosen. När rosen kom till Forsby är oklart. Gården, med huvudbyggnad, vinterträdgård, stor och stilig trädgård med växthus och vinkast, avbildades 1869. I kyrkbyn Österåker är 'Blomsterhult' så vanlig att den där kallas för "Österåkersrosen".

'Blomsterhult' har genom släktingar i Blomsterhult och Österåker spridits till bland annat Jönköping och där kallas den "Jönköpingsrosen". Pom har även tagit del av en berättelse som anger att 'Blomsterhult' också flyttats från Jönköping via Lerum till Onsala varifrån Pom fått in två uppgifter.

Två uppgifter från Dalarna och Uppland anger att rosen köpts på en handelsträdgård i Vingåker på 1920-talet respektive "kommer från Österåker utanför Vingåker i Sörmland".

Blomsterhult och Österåker i nuvarande Vingåkers kommun har således haft en avgörande betydelse för etableringen och spridningen av denna mycket omtyckta ros.

Utöver de ovan nämnda förekomsterna har Pom också fått in enstaka uppgifter om 'Blomsterhult' från Halland, Västergötland, Östergötland och Småland.

Det har hittills inte varit möjligt för Pom att finna originalnamnet till denna bourbonros. Pom valde därför att ge den det nyskapade namnet 'Blomsterhult' efter byn där den sedan länge odlas i många trädgårdar.

Beskrivning: Under goda odlingsbetingelser bildar 'Blomsterhult' kraftiga, höga och breda buskar, som kan bli 3 m höga och nästan lika breda.

Kraftiga blomskott ger ofta 10–20 blommor, som är 7–9 cm i diameter och tätt fyllda med upp till 100 kronblad, ibland betydligt fler. Blomknopparna är dekorativa och ger buskarna stora skönhetsupplevelser före blomningen. Blommorna är tidigt bollformade, men blir senare skålformade med delvis exponerade ståndare. Blomfärgen är lysande, varmt rosa som bleknar något under blomningen. Kronbladens utsida är ofta ljus.

Doften är medelstark och har starka inslag av främst kryddnejlika. Blomningen är mycket riklig, från slutet av juni till slutet av juli. Den infaller något senare än flertalet andra engångblommande buskrosor.

'Blomsterhult' blir vackrast när den odlas som solitärer, men kan med fördel även användas i grupper, buskage och häckar.


Kontaktinformation

Erik de Vahl, genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU        erik.de.vahl@slu.se, 0724-54 98 79