'Great Western'

Senast ändrad: 05 februari 2024
Närbild av bourbonrosen 'Great Western'. Rosens blommor är purpurröda. Färgfoto.

Skåne sedan minst 1930-talet

Rosa (Bourbon-Gruppen) 'Great Western'

Historik: 'Great Western' är sedan länge en del av den svenska roskulturen. Sorten förädlades i Frankrike 1840 och salufördes första gången i Sverige av Alnarps Trädgårdar 1845. Under andra hälften av 1800-talet ingick den i ett tiotal svenska plantskolors sortiment. Under 1900-talets första hälft var den svår att köpa i Sverige, då endast fem plantskolor tillhandahöll den under några få år. Detta till trots växer 'Great Western' i dag i många äldre, svenska trädgårdar. 2017 fanns den att köpa på fem svenska plantskolor. 

Under Poms inventering fann inventerarna 'Great Western' på relativt många platser, framför allt utmed ostkusten, från Ystad till Härnösand. Rosen finns i övrigt spridd här och var i södra och mellersta Sverige. Det nordligaste fyndet gjordes utanför Luleå (se nedan). 'Great Western' är relativt vanlig i Skåne, på Gotland, i Östergötland och i Roslagen. Den insamling som bevaras i Nationella genbanken och som förökats upp för att lanseras som Grönt kulturarv är insamlad i Skåne. 

Donatorn berättar:

"Min historia om Mormors Ros

Min mormor, Frida Persson, bodde på 1940-talet i ett hus i Eljaröd. Som litet barn var jag hos henne 1946. Jag minns att rosen växte framför och vid sidan av hennes uthus. Där var nämligen dasset inrymt och då hag jag jobb att öppna dörren ditin på grund av att rosen växte så den nådde nästan framför dörren. Tänk om jag hade haft en bild av rosen från den tiden, för jag minns den som alltid blommande och jättestor. Den fick säkert bra med "naturgödsel". Uthuset låg på en platå dit det var tre höga trappsteg, åtminstone för en 6-åring. Kan tänka mig att rosen var minst 1,5 m hög och att den bredde ut sig på ca 2-3 m framför hela uthuslängan. 

Mina äldre syskon har berättat att mormor hade rosen "på gaveln mot ån" när hon bodde i Broröd, Brösarps ängar i Verkeåns dalgång på Österlen, innan hon flyttade till Eljaröd. Dessutom visste de att hon alltid tog med sig blommor i form av plantor när hon flyttade och det hade hon gjort många gånga innan hon kom till Brösarp. Lövestad, Spjutstorp, Öja och Yngsjö Kärr är några platser mormor bodde på. 

På tidigt 1970-tal blev jag ägare till stugan i Eljaröd. När jag senare sålde den ville jag förstås gärna ha minnen med mig från stugan och mormor. Jag tog då några rotskott och planterade dem i min trädgård i Vinslöv. Här har den överlevt både nedfrysning, mögel och skadedjursangrepp, och i år, 2007, har den blommat så rikligt som ovan dokumenterat. Jag har även grävt upp rotskott och fördelat till andra odlare, bland annat då min dotter Monika i Svängsta, Blekinge, där den också ser ut att trivas.

Beskrivning: Buskros. Växtsätt kraftigt, tätt, rikt förgrenat och tämligen tätt, med upprätta till bågböjda grenar. 1,5-2,5 m hög, men ibland ännu högre. Taggar talrika, olikstora, från grova och böjda till små och nästan raka. Blad gröna, matta till något glänsande och läderartade; småblad stora, ovala till brett ovala och spetsiga.

Blomskotten ger ofta upp till ett 15-tal blommor. Blomskaft 3-5 cm långa, ofta med tämligen få glandler. Blomknoppar bollformade. Blombotten ofta brett urnformad. Foderblad förhållandevis bred och korta med ofta avsatt spets. Blommor ofta 8-11 cm i diameter, ibland större, tätt fyllda och slutligen skålformade med exponerade ståndarkransar. Blomfärg karminröd till purpurröd, som blir ljusare under blommans utveckling samtidigt som de yttre kronbladen ofta är ljusare än de inre. Kronbladen kan vara jämnt färgade eller mer eller mindre mörkt strimmiga. I Poms studie var en del accessioner alltid strimmiga medan andra alltid var jämnt färgade. Hos andra plantor varierade strimmornas styrka något mellan åren. Doft stark och sötaktig, intensivt aromatisk av tropisk frukt. Blomning mycket riklig under en period var sommar, från omkring midsommar till mitten av juli i de varmaste delarna av landet. Nypon utvecklas ibland, orangeröda och brett urnformade med vid pistillöppning. Nyponskaft helt eller delvis orangefärgade.

Skadesvampar: kan ibland angripas kraftigt av främst svartfläcksjuka, men också av andra skadesvampar. 

Höjd: 1,5-2,5 m, ibland högre. 

Odlingsanvisning: Sol-halvskugga. Zon 1-5.   


Kontaktinformation

Erik de Vahl, genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU        erik.de.vahl@slu.se, 0724-54 98 79