'Gryts Bruk'

Senast ändrad: 05 februari 2024
Närbild av blomman hos rugosarosen 'Gryts Bruk'. Färgfoto.

Närke 1910-1920-talet

Rosa (Rugosa-Gruppen) 'Gryts Bruk'

Historia: En tidigare okänd sort som mycket väl kan vara en spontan hybrid med lokalt ursprung i Närke, troligen i trakten av Gryts bruk. Vid Övre Gryt startade familjen Hamilton på Boo slott ett järnbruk som drevs från 1692 fram till slutet av 1800-talet. Under en kort tid, 1897–1903, drev Rejmyre glasbruk en filial i Nedre Gryt (idag Björnhammaren) och glassliperi vid Övre Gryt. Därefter nyttjades lokalerna för spiktillverkning och tråddrageri. På 1950-talet flyttades spiktillverkningen till en nyuppförd fabrik vid Björnhammaren. Spiktillverkningen på Gryts Bruk upphörde 2014.

Under Poms inventering gjordes två fynd av sorten, i skånska Hasslarp och på Alnängarnas koloniområde i Örebro. Fyndet i Hasslarp kunde spåras till Gryts bruk där sorten senare påträffats i flera trädgårdar. Insamlingen från Hasslarp är den som bevaras i Nationella genbanken och som nu förökats upp och lanseras. 

Donatorn berättar:

"Rosen härstammar från Närke. Under åren 1963-1969 bodde jag i ett gammalt brukssamhälle med mycket gamla anor, Gryts bruk väster om Hjortkvarn. I vår trädgård i Gryts bruk växte några plantor av en vacker rosbuske som flyttats dit från en roshäck vid en gammal stuga i utkanten av byn. Plantorna i vår trädgård var kanske 10 år gamla och sköt inga rotskott. Pappa tyckte om rosen och 1965 tog han med sig flera rotskott i roshäcken och planterade dem i Bjärred, i västra Skåne. Jag fick senare rotskott från pappas planta och planterade dem i Hasslarp norr om Helsingborg. Senare planterade jag den också i två andra trädgårdar i norra Skåne, vid mitt fritidshus utanför Örkelljunga och i min svärsons trädgård utanför Klippan. 

När pappa tog rotskott på den ursprungliga växtplatsen i Gryts bruk var roshäcken där gammal och vresig. 1-1,5 m hög och säkert 50 år gammal. Den sköttes inte alls.

Buskarna i Bjärred och Hasslarp blev upp till 2 m höga. De blommade väldigt rikligt på försommaren och blommade med enstaka blommor hela sommaren. 

Sedan jag flyttade från Hasslarp har hela trädgården där förändrats, all växtlighet togs bort och ingenting finns kvar av rosen. Om den fortfarande växer i Gryts bruk och Bjärred vet jag inte."

Hösten 2019 besökte Pom Gryts bruk för att studera miljön och försöka återfinna sorten. Pom fann då att rosen 'Gryts Bruk' fortfarande växer i flera trädgårdar i trakten.  

Beskrivning: Buskros. Växtsätt tätt och brett med styra och upprätta till utåtriktade grenar. Skjuter förhållandevis få rotskott. Taggar på äldre grenar talrika, små och av i stort sett samma storlek; på årsskott och blombärade skott olikstora, från små och raka till 5-7 mm långa och ofta svagt böjda; åtminstone de större taggarna är finludna. Blad av gruppens karaktäristiska utseende, men de ofta 7-9 småbladen är mindre - uddbladen är 3-4 cm långa - än hos många andra sorter i gruppen, t. ex. 'Hansa. 

Blomskotten ger i regel en enda eller 2-3, ytterst sällan fler, blommor. Blomskaft 2-3 cm långa och finludna, sällan med få glandler. Blomknoppar 2-3 cm långa, först spetsiga, snart rundade. Blombotten plattrund och drygt 1 cm i diameter. Foderblad 2,5-3,5 cm långa, svagt spatelformade och hela, men med en tendens till korta flikar i spetsen. Blommor 7-9 cm i diameter, tätt fyllda med ca 40-70 kronblad och förhållandevis flata; ståndare delvis exponerade. Blomfärg skiftar från varmt, mörkt rosa till ljust och svagt blåtonat rosa. Doft medelstark till stark, mjuk av kryddnejlika och med inslag av övermogen frukt. Blomning riklig från omkring mitten av juni till första hälften av juli och återkommer med ett svagare flor på eftersommaren. Nypon tämligen få, orangeröda, plattrunda och 2-2,5 cm i diameter. Nyponskaft 2-3 cm långa och finludna; enstaka nyponskaft kan ha några få glandler.

Skadesvampar: förhållandevis frisk.

Höjd: 1,0-1,8 m.

Odlingsanvisning: Sol-halvskugga. Zon 1-5, troligen även zon 6.  


Kontaktinformation

Erik de Vahl, genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU        erik.de.vahl@slu.se, 0724-54 98 79