'Hällestorp'

Senast ändrad: 05 februari 2024
Närbild av blomningen hos spinosissima-rosen 'Hällestorp'. Blomman är enkel med rosa och vita kronblad. Kronbladen är rosa längst in mot mitten och vita längst ut på kronbladen. Färgfoto.

Småland 1970-talet

Rosa (Spinosissima-Gruppen) 'Hällestorp'

Historia: 'Hällestorp' är sannolikt en spontant bildad hybrid med svenskt ursprung. Introducerad och namngiven av Pom 2018. Namngiven efter fyndplatsen. Dess ålder är okänd, men den uppkom troligen någon gång under 1970-talet. Insamlad till Nationella genbanken från Hällestorp, Huskvarna, Jönköpings kommun. Är endast känd från denna växtplats. 

Beskrivning: En utsökt vacker buskros som morfologiskt är väl skild från övriga sorter i Gruppen. De magnifika, ofta tvåfärgade blommorna är dess främsta kännetecken. 

Växtsättet är väl förgrenat, tätt och väl sammanhållet med ett mörkgrönt och matt bladverk. Blommorna är 5-6 cm i diameter, grunt skålformade till slutligen mer eller mindre flata och enkla med vanligen 5 kronblad, ibland med några få extra, ofta rudimentära kronblad. Blomfärgen varierar från ljust till mörkt rosa i olika stadier och med olika temperaturförhållanden. Kronbladens yttre delar är ljusare än de basala delarna. Ibland är kronbladen tydligt marmorerade, främst i de yttre delarna. Under varma år blir den rosa färgen mörkare och kontrasten mot de ljusa partierna starkare. Under kalla år blir kronbladen jämnare färgade, nästan helt utan kontrast mellan de yttre och inre delarna av kronbladen. Doften är stark och söt av honung. Blomningen är mycket riklig tidigt på rossäsongen, främst under första halvan av juni i de varmaste delarna av landet. 'Hällestorp' bildar ofta talrika nypon som är klotrunda till svagt plattrunda och slutligen svarta och glänsande. Förhållandevis frisk. Höjd 1,2-1,5 meter.

Odlingsanvisning: Sol-halvskugga. Zon 1-5 (6).


Kontaktinformation

Erik de Vahl, genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU        erik.de.vahl@slu.se, 0724-54 98 79