'Hällestorp'

Senast ändrad: 20 september 2019
'Hällestorp', ingressfoto.JPG

Småland 1970-talet

Rosa (Spinosissima-Gruppen) 'Hällestorp'

Historia: 'Hällestorp' är sannolikt en spontant bildad hybrid med svenskt ursprung. Introducerad och namngiven av Pom 2018. Namngiven efter fyndplatsen. Dess ålder är okänd, men den uppkom troligen någon gång under 1970-talet. Insamlad till Nationella genbanken från Hällestorp, Huskvarna, Jönköpings kommun. Är endast känd från denna växtplats. 

Beskrivning: En utsökt vacker buskros som morfologiskt är väl skild från övriga sorter i Gruppen. De magnifika, ofta tvåfärgade blommorna är dess främsta kännetecken. 

Växtsättet är väl förgrenat, tätt och väl sammanhållet med ett mörkgrönt och matt bladverk. Blommorna är 5-6 cm i diameter, grunt skålformade till slutligen mer eller mindre flata och enkla med vanligen 5 kronblad, ibland med några få extra, ofta rudimentära kronblad. Blomfärgen varierar från ljust till mörkt rosa i olika stadier och med olika temperaturförhållanden. Kronbladens yttre delar är ljusare än de basala delarna. Ibland är kronbladen tydligt marmorerade, främst i de yttre delarna. Under varma år blir den rosa färgen mörkare och kontrasten mot de ljusa partierna starkare. Under kalla år blir kronbladen jämnare färgade, nästan helt utan kontrast mellan de yttre och inre delarna av kronbladen. Doften är stark och söt av honung. Blomningen är mycket riklig tidigt på rossäsongen, främst under första halvan av juni i de varmaste delarna av landet. 'Hällestorp' bildar ofta talrika nypon som är klotrunda till svagt plattrunda och slutligen svarta och glänsande. Förhållandevis frisk. Höjd 1,2-1,5 meter.

Odlingsanvisning: Sol-halvskugga. Zon 1-5 (6).

'Hällestorp' - Bildspel.JPG
Spionosissima-rosen 'Hällestorp'. Foto: Lars-Åke Gustavsson.

Kontaktinformation

Lars-Åke Gustavsson, projektledare för Rosuppropet, Programmet för odlad mångfald, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU, rosa.eu@telia.com

Henrik Morin, konsulent och biträdande projektledare för Rosuppropet, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU, henrik.morin@slu.se, 070-313 29 82

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se