’Skarvsjö’

Senast ändrad: 05 februari 2024
Närbild på två blommor av rossorten Skarvsjö. Blommorna är klart mörkrosa.

Lappland 1930-TALET

Glauca-ros Rosa (Glauca-Gruppen) ’Skarvsjö’

En nyupptäckt sort från Rosuppropet som mycket väl kan ha uppstått spontant på fyndplatsen i Lappland. Med största sannolikhet en hybrid mellan Rosa glauca, daggros och bergros, Rosa pendulina. Namngiven efter fyndplatsen och beskriven 2021 i boken ”Rosarvet”. Utsågs 2021 av Svenska Rosensällskapet och Pom till landskapsros för Lappland.

Historia: Rosen har vuxit vid donatorn Bo G. Önells familjegård i Skarvsjö dit familjen flyttade någon gång efter att den byggts på 1890-talet. Trädgården kom sannolikt till på 30-talet. Bo vet inte vilket år 'Skarvsjö' planterades eller varifrån den kom men på 50-talet bildade den ett stort rosbuskage, nästan som en rosskog, tre meter högt och fem meter brett. Barnen på gården lekte kurragömma i och runt rosen och redan som barn lade Bo märke till det snygga bladverket. I samband med att dräneringen förbättrades runt huset på 70-talet försvann rosbuskaget på den ursprungliga växtplatsen men Bo flyttade med sig rosen som senare kom att trivas bra i Storuman och idag bevaras i Nationella genbanken i Alnarp. Den finns även i det lokala klonarkivet, Lapplands kulturbotaniska trädgård i Lycksele.

Beskrivning: Buskros som kan bli 3 meter hög och har ett tämligen öppet växtsätt och få taggar. Grenverkets bark är dekorativt rödbrunt och bladen mörkt blådaggiga på ovansidan. Undersidan grön med en svag blåaktig ton. Blommorna är enkla, grunt skålformade till flata med talrika ljust gula ståndare. 5–6 cm i diameter. Blomfärgen är först varmt och intensivt karminröd till mörkröd som övergår i mörkt rosa och senare i en allt ljusare blåtonat rosa nyans; kronbladens bas är vit med en ljusare undersida. Doftar svagt och sötaktigt av ängsblommor. Blomningen tämligen riklig från före midsommar till början av juli i de varmaste delarna av landet. Nypon få, 1,5–2,5 cm, äggrunda till ovala, långa, orangeröda till röda. Till skillnad från andra glauca-rosor angrips ’Skarvsjö’ sällan av skadesvampar.

Härdighet: zon 7–8

Användning: ’Skarvsjö’ har ett dekorativt bladverk som skapar kontrast i sammansatta buskage eller grupper. Utmärkt till friväxande häckar eller som solitär. Passar som landskapsväxt i offentliga miljöer och på naturtomter. De enkla blommorna erbjuder värdefullt pollen till bin och andra insekter. Nyponen lockar småfåglar i jakt på föda.


Kontaktinformation

Erik de Vahl, genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU        erik.de.vahl@slu.se, 0724-54 98 79