'Valdemarsvik'

Senast ändrad: 05 februari 2024
Blomning hos spinosissima-rosen 'Valdemarsvik'. På fotot syns ett tjugotal vita rosor mot bakgrund av det ganska mörkt gröna bladverket. Färgfoto.

Östergötland 1910-talet

Rosa (Spinosissima-Gruppen) 'Valdemarsvik'

Historia: Som namnet anger har sorten påträffats i östgötska Valdemarsvik, där den växer på tre närbelägna växtplatser. Den äldsta kända växtplatsen är en fastighet i bergen på Valdemarsvikens nordöstra sida. Redan 1728 nämns platsen som "Vinterbygget" i kyrkböckerna. Runt sekelskiftet 1700/1800 byggs den lilla stuga, vid vars ena knut rosen växer idag. Det är inte känt när rosen planterades på växtplatsen, men när en större fastighet uppfördes alldeles intill, år 1919, hade rosen med största sannolikhet vuxit vid "Vinterbygget" en längre tid. På ett fotografi från 1930-talet har busken samma storlek som den alltjämt har idag. Pom har också funnit 'Valdemarsvik' på halländska Vargaslätten.

Beskrivning: 'Valdemarsvik' är en spinosissima-ros som verkligen sticker ut med sina unikt välformade blommor och tilltalande bladverk. 

I Poms och Balsgårds studie har ett 80-tal insamlingar av fyllda vita spinosissima-rosor studerats. Flera nya sorter har identifierats. Av dessa har ’Valdemarsvik’ valts ut av Pom som den vackraste och mest odlingsvärda sorten. Den är i de flesta egenskaper överlägsen de övriga fyllda spinosissima-rosorna som finns i handeln.

'Valdemarsvik' utmärks av och skiljer sig främst från de övriga sorterna i Spinosissima-Gruppen genom växtsättet, de vackert rosettformade blommorna och den bättre regntåligheten. Sorten kommer bäst till sin rätt när den odlas som solitär. Då kommer de bågböjda grenarnas eleganta form med talrika blommor i girlander bäst till sin rätt.


Kontaktinformation

Erik de Vahl, genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU        erik.de.vahl@slu.se, 0724-54 98 79