Ornäsbjörk

Senast ändrad: 23 oktober 2022
Närbild av bladverket hos ornäsbjörk. Färgfoto.

Dalarna

Betula pendula 'Dalecarlica'

Ornäsbjörken - Betula pendula ’Dalecarlica’, utnämndes redan 1985 till Sveriges "Riksträd". Efter omfattande studier kunde forskaren och dendrologen Rune Bengtsson visa att endast en mindre del av alla de flikbladiga björkar som planterats under en trettioårsperiod fram till millenieskiftet utgordes av den äkta klonen av 'Dalecarlica'. På grund av trädets speciella symbolvärde var det därför viktigt att identifiera, beskriva och föröka upp den äkta klonen. 

Den äkta klonen av 'Dalecarlica' saluförs sedan 2007 som s. k. E-planta av svenska plantskolor. Ornäsbjörken ingår sedan 2014 också i Grönt kulturarvs®-sortimentet.


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92