Parklind KRISTINA® E ('Eleonora' PBR)

Senast ändrad: 23 oktober 2022
Parklind KRISTINA E, fotograferad vid Svartsjö slott på Färingsö i Mälaren. Trädet är mycket stort och har flera stammar. Fotot är taget på hösten och linden har gulnande blad. Färgfoto.

Uppland 1630-talet

Tilia x europaea KRISTINA® E ('Eleonora' PBR)

Linden har en lång och spännande historia i människans tjänst. Parklinden (T. x europaea) kom i Sverige under stormaktstiden att bli det träd som främst förknippades med den nya adelns ståtliga barockträdgårdar.

Parklinden är en hybrid mellan skogslind (Tilia cordata) och bohuslind (Tilia platyphyllos) och har länge odlats i Europa. 

I Nederländerna och Tyskland fanns förkristna traditioner kring särskilda byträd där stora lindar fungerade som samlingsplatser för rättskipning, bröllop och andra aktiviteter som förknippades med gudinnan Freja. Även i Sverige fanns förkristna myter om särskilda lindormar boende i gamla träd.

I Nederländerna var de nu försvunna bylindarna ofta parklindar och Rune Bengtsson som samlat in linden menar att variationen i de gamla svenska parklindarna som nu bevaras i Nationella genbanken kan återspegla den mångfald inom arten som en gång fanns i Holland och Belgien. När parklinden blev populär i Sverige på 1600- och 1700-talet importerades träden från dessa länder, ofta kallade ”Holländsk lind”. 

Historia:

Ursprungsträdet till KRISTINA planterades i parken vid Svartsjö slott på Färingsö i Mälaren av Gustav II Adolf ca 1630. Sägnen går isär huruvida han planterade trädet för att hedra sin mor Kristina av Holstein eller sin dotter, känd som drottning Kristina efter faderns död 1632. Dess mångstammiga växtsätt förklaras med att den planterades upp och ner. ”Kristinalinden” är Sveriges största lind med stamomfång på 980 cm och beskrivs som typträd för parklindar av Pallida-typ.

Härdighet: 

Zon 1-4(5).

Växtsätt:

Stort träd med pyramidal kronform, 20-30 m. Relativt korta sidogrenar och något hängande. Mer vertikal kronform hos äldre träd jämfört med t. ex. ’Koningslinde’.

Användning:

Stads- och alléträd.

Växtplats:

Föredrar fuktig, näringsrik- och mullhaltig jord, men klarar även torrare jord i stadsmiljö.

Förökning:

Sorten har funnits som E-planta sedan 2014. Får ej förökas utan tillstånd av sortägaren E-planta ekonomisk förening.


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92