Syren 'Toddylunden' NYHET 2023

Senast ändrad: 30 januari 2023
Närbild på syrenen Toddylunden.

Värmland före 1950-talet

Syringa vulgaris 'Toddylunden'

Historik: Syrenen har sitt ursprung i parken vid Selma Lagerlöfs Mårbacka i Värmland. Den hittades där av Mårbackas trädgårdsmästare som en liten svag planta i den så kallade ”Toddylunden”, den nordligaste delen av parken.  Selma själv beskrev detta som den äldsta bevarade delen av parken. Området omtalas redan under hennes fars tid på 1860-talet (Löjtnant Erik Gustaf Lagerlöf, 1819–1885) som en lundartad blandskogsmiljö med parkinslag. Här fanns inlagda slingrande promenadgångar och tre bersåer/sittplatser vilka skämtsamt kallades ”Tekontoret”, ”Barnkontoret” och ”Toddykontoret”. Det första ”kontoret” var avsett för Fru Lagerlöf med sällskap, det andra för barnens lek och det tredje för herrarna med sina toddyglas.

Syrenen samlades in strax intill norra muren vilken utgör gräns mellan Toddylunden och ekonomibyggnaderna och jordbruksmarkerna utanför. Växtplatsen intill muren är säkert inte ursprunglig utan kan troligen förklaras av att ett trädgårdsutkast och en kompost finns på murens utsida. Plantan måste ha flyttats från annan del i trädgården.

Eftersom detta är en fylldblommig kulturform av bondsyren kan man räkna med att den inte ingått som häckplanta i någon av syrenhäckarna i Toddylunden, snarare har den sitt ursprung från ett angränsande område i sydväst. Har planterades under Selmas tid en samling av olika ädelsyrener, varav flera i stamform. Endast ett fåtal plantor finns kvar idag, bland annat välkända ’Andenken an Ludwig Späth’. Planteringarna bör ha skett efter 1924 då en större omläggning påbörjades efter förslag från arkitekten Isak Gustaf Clason. Clasons förslag nämner inte syrener men åtskilliga förenklingar och avsteg gjordes vid anläggandet. Syrenerna syns uppväxta på foton från 1940-talet. 

I relativt modern tid har sedan flertalet syrener röjts bort och kasserats. Troligen är det i samban med detta som växtmaterial hamnar i utkastet vid muren och en planta har slagit rot på baksidan och fortsatt leva lite i skymundan.

Systematik: ’Toddylunden’ är en Syringa vulgaris-hybrid med typiska egenskaper från det senare 1800-talets sortiment (med förädlare som Lemoine, Späth m.fl.). Jämförelser med det tidiga 1900-talets kända handelssortiment har inte säkert kunnat ge svar på vilket det ursprungliga sortnamnet är. Färgskalan med viss variation återfinns på många sorter från tiden vilket gör identifieringen svår. I väntan på fördjupade undersökningar av det äldre syrensortimentet förslås därför ’Toddylunden’ som nytt sortnamn.

Ursprung: Selma Lagerlöfs Mårbacka, Sunne kommun, Värmland. Anläggningen förvaltas idag under namnet Mårbacka Minnesgård. ’Toddylunden’ är insamlad av Pom 2012 och bevaras i Nationella genbankens samlingar på Alnarp.

Växtbeskrivning: Som flertalet Syringa vulgaris-sorter starkväxande och med ett övervägande upprätt växtsätt.

Höjd 2–4 meter

Blommar i södra Sverige under ca 3 veckor i maj-juni. Blommor lila - ljusare purpurröda i täta, upprätta klasar med dubbla-fyllda blommor.

Odling/användning: I första hand användbar som solitär och i kombination med andra buskar.

Trivs bäst i näringsrik jord i sol-halvskugga.

Växtzon l-V.

 


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92