Erik de Vahl

Senast ändrad: 12 oktober 2022
Porträttfoto av Erik De Vahl.

Jag arbetar med skötsel av växterna i den Nationella genbanken, där särskilt köksväxterna ligger mig varmt om hjärtat. Jag har tidigare fördjupat mig i löksläktet, Allium, där många spännande kulturväxter finns att finna för den som skrapar lite på ytan.

Skötselarbete i en genbank handlar om mer än att bara rensa ogräs. För att hålla sorterna rena måste vi noggrant klippa bort blomställningar som riskerar att gå i frö och hela tiden ligga steget före när växter inte håller sig på sin plats.

Våra växter är vegetativt förökade, men det betyder inte att de alla klarar våra vintrar. Mycket av arbetet under vår och höst handlar därför om att plantera ut och gräva upp ettåriga kulturer som dahlior och potatislök.

Att arbeta med perenna växtslag i en genbank innebär också många utmaningar vad det gäller växtskydd. De kloner vi bevarar i odling är unika och kan inte bytas ut vid problem med sjukdomar eller växtskadegörare. Därför blir kontakten och utbytet med våra lokala klonarkiv en viktig del i att se till att alla accessioner överlever och finns att tillgå på andra platser, när problem uppstår.

Jag är utbildad till Trädgårdsingenjör vid SLU i Alnarp och brinner för det kulturhistoriska värde som finns i våra trädgårdsväxter men också den odlingstekniska kunskap som ofta är kopplad till dessa.


Kontaktinformation

Erik de Vahl, genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU        erik.de.vahl@slu.se, 0724-54 98 79