Jens Weibull

Senast ändrad: 12 oktober 2022
Färgfoto av Jens Weibull. Närbild av Jens ansikte.

Efter 12 år som samordnare vid SLU och Centrum för biologisk mångfald arbetar jag nu vid Jordbruksverkets Växt- och miljöavdelning (Regelenheten).

Det känns naturligt eftersom Jordbruksverket under alla år har varit ansvarig myndighet för Pom, och nu utvecklas alltmer mot en "landsbygdsmyndighet". Det växtmaterial som programmet har samlat in och nu återför till marknaden hoppas vi kommer att vara en bas för entreprenörskap och företagande. Inte minst i regeringens stora satsning Sverige Matlandet har Pom en stor och mycket viktig roll att spela.

Jag är agronom och docent i genetik och växtförädling. Innan jag anslöt mig till CBM arbetade jag först som växtförädlare under några år och därefter vid dåvarande Nordiska Genbanken (NordGen i dag). Som samordnare för Pom arbetade jag mest med internationella frågor, olika former av avtal, samt projektansökningar. De internationella aspekterna har jag tagit med mig till Jordbruksverket, där jag också arbetar med frågor kring växtförädling, växtförädlarrätt och sortprovning. Sedan 2000 är jag svensk s.k. fokalpunkt för växtgenetiska resurser, vilket betyder att jag med jämna mellanrum avrapporterar till FAO om hur arbetet utvecklas i Sverige.


Kontaktinformation

Jens Weibull, samordnare för Pom och nationell koordinator för växtgenetiska resurser

Växtregelenheten, Jordbruksverket

jens.weibull@jordbruksverket.se, 070-573 22 48.