Inventeringar av äldre kulturväxter

Senast ändrad: 06 maj 2019
Inventering.JPG

Mellan 2002 och 2010 letade Pom med hjälp av allmänheten och duktiga inventerare över hela landet efter odlingsvärda sorter av äldre kulturväxter.

Inventeringsfasen avslutades formellt vid årsskiftet 2010/2011, men uppropen lever ändå vidare. Pom kommer att fortsätta ta emot tips på särskilt intressanta växter, men nu koncentreras arbetet på nästa fas, som består i att utvärdera det insamlade materialet och förbereda för framtida bevarande.

Sidansvarig: Linnea.oskarsson@slu.se