Inventeringar av äldre kulturväxter

Senast ändrad: 27 juni 2017
Inventering.JPG

Sedan 2002 har Pom med hjälp av duktiga inventerare och trädgårdsintresserade detektiver letat över hela landet efter odlingsvärda sorter av äldre kulturväxter.

Inventeringsfasen avslutades formellt vid årsskiftet 2010/2011, men uppropen lever ändå vidare. Pom kommer att fortsätta ta emot tips på särskilt intressanta växter, men nu koncentreras arbetet på nästa fas, som består i att utvärdera det insamlade materialet och förbereda för framtida bevarande.


Kontaktinformation

Eva Jansson, samordnare för Programmet för odlad mångfald
Pom, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU, eva.jansson@slu.se, 070-898 53 60

Sidansvarig: Linnea.oskarsson@slu.se