Inventeringar av äldre kulturväxter

Senast ändrad: 02 april 2023
Inventering av krolliljor och sedum i övervuxen trädgård. Två personer står och tittar ner i växtligheten. Foto.

Mellan 2002 och 2010 letade Pom med hjälp av allmänheten och duktiga inventerare över hela landet efter odlingsvärda sorter av äldre kulturväxter.

Inventeringsfasen avslutades formellt vid årsskiftet 2010/2011, men uppropen lever ändå vidare. Pom fortsätter att ta emot tips på äldre växter, men nu har arbetet gått in i nästa fas, som består i att utvärdera det insamlade materialet och bygga upp Nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter.