Klint Karins kålrot och Kurt Jönssons bondböna: Svenska lokalsorter och deras historia

Senast ändrad: 17 januari 2024
Omslag på boken "Klint Karins kålrot och Kurt Jönssons bondböna". Omslaget är grönt med illustrationer i olika toner av rosa, gult och grönt. Illustrationerna föreställer köksväxter såsom vitkål, kålrot och olika sorters bönor.

I början av 2000-talet samlades många lokalsorter av baljväxter och köksväxter in och dokumenterades i Fröuppropet inom Programmet för odlad mångfald, Pom. De presenterades i boken Klint Karins kålrot och Mor Kristins böna: om Fröuppropets kulturarv som kom ut 2013. I denna uppdaterade upplaga beskrivs Fröuppropets sorter plus ytterligare hundra lokalsorter som återfunnits och bevaras på NordGen, genbanken för fröförökade grödor.

Klint Karin i Delsbo och Kurt Jönsson i Tofta är två av de många personer som odlat och bevarat lokalsorter av köksväxter. Lokalsorter är växtsorter som bevarats inom en familj, släkt eller bygd och som har en historia. Berättelserna om sorterna är därför också en historisk beskrivning av tidigare odlingar och människorna bakom odlingarna. I ett vidare perspektiv berättar sorterna även om en del av trädgårdsodlingens kulturhistoria i Sverige. Vi kommer här nära husbehovsodlingen, den som bedrevs på torpen och i lantbruken, men också i städernas villaområden. Oftast var det kvinnor som odlade, men ibland även män. Här och var skymtar också 1900-talets handelsträdgårdar förbi. 

Denna bok hyllar alla de odlare som varit så villiga att genom årens lopp både bevara och dela med sig av sina fröer och berättelser. 

Författare är Matti Wiking Leino, agronom och kulturväxtforskare vid Stockholms universitet, Lena Nygårds, kulturvetare och projektledare för Fröuppropet samt Agneta Börjeson, agronom och ansvarig för fröförökade grödor inom Pom. 

Häftad, A5-format. 203 sidor. Formgivning: MediaMonde. Omslagsillustration: Ingrid Henell. 

ISBN 978-91-8046-890-9.

Fakta:

Beställ boken från Pom. Boken kostar 300:- styck, inklusive moms och porto. Skicka beställningen till nationellagenbanken@slu.se. Betalningen görs mot faktura eller med swish. Ange önskat betalsätt i beställningen (instruktioner om betalning via swish kommer i svarsmejl). Beställer du för ett företags eller en organisations räkning, vänligen uppge organisationsnummer i mejlet. 

Boken finns också att köpa via nätbokhandlare.

Recensionsex av boken kan beställas via nationellagenbanken@slu.se.


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92