Narcisser: Folkkära lökar

Senast ändrad: 26 april 2023
Omslag på boken "Narcisser. Folkkära lökar". På omslaget syns en närbild av en gulblommande narciss. Färgfoto.

Narcisser: folkkära lökar beskriver äldre sorter av narcisser som odlats i Sverige under perioden 1849-1940. I ord och bild redovisas också den landsomfattande inventering av påsk- och pingstliljor som genomfördes under åren 2000-2005 av Programmet för odlad mångfald, Pom.

Boken är indelad i tre delar. Den börjar med historiska narcisser, där författarna Karin Persson och Eva Jansson vill visa hur narcisser beskrivits, både i skrift och med illustrationer i äldre litteratur. Del två handlar om Programmet för odlad mångfald, Pom, och den landsomfattande inventering av äldre påsk- och pingstliljor som gjordes i början av 2000-talet. Här berättas pckså om de narcisser som kom in till uppropet och de resultat som nåtts genom inventeringen. Den tredje och avslutande delen handlar om gamla sorter av påsk- och pingstliljor som varit till försäljning i Sverige under perioden 1849-1940.

Fakta:

Beställ boken från Pom. Boken kostar 200:- styck, inklusive moms och porto. Skicka beställningen till nationellagenbanken@slu.se. Den kan även beställas på telefon 040-41 55 86. Betalning görs mot faktura eller med swish (ange önskat betalsätt i beställningen). Beställer du för ett företags eller en organisations räkning, vänligen uppge organisationsnummer i mejlet.


Kontaktinformation

Karin Persson, genbankskurator för prydnadslökar, prydnadsknölar och krukväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
karin.persson@slu.se, 040-41 55 46, 0702-64 63 56