Om ärter

Senast ändrad: 26 oktober 2022
Omslag på boken "Om ärter". Foto.

"Om ärter" är en etnobotanisk skrift som berättar om seder och bruk kring ärter.

Denna skrift ger glimtar och gör nedslag i den värld som är den lilla ärtans. Här ryms berättelser om hur ärter sedan urminnes tider har använts som proteinrik föda till människor och foder till djuren. I våra landskapslagar från medeltiden stadgas straff för ärtstöld. Carl von Linné gjorde under sina resor i Sverige iakttagelser kring odling av ärter och hur de användes. Fröet och växten har inspirerat författare i olika tider att reflektera över dess väsen. 

Bokens kapitel heter till exempel "Ärter på burk", "Värdefulla arvesorter", "Stensärtens ursprung", "Ärter av många olika slag", "Vårt dagliga bröd" och "Fåraris och fågelskräme". 

Bokens författare Lena Nygårds är kulturvetare med inriktning på trädgårdshistoria och tidigare projektledare för Poms Fröupprop.

Fakta:

Beställ boken från Pom. Boken kostar 40:- styck, inklusive moms och porto (20:- st vid samtidig beställning av annan bok ur Poms utgivning). Skicka beställning. Den kan även beställas på telefon 040-41 55 86. Betalning görs mot faktura eller med swish (ange önskat betalsätt i beställningen). Beställer du för ett företags eller en organisations räkning, vänligen uppge organisationsnummer i mejlet.


Kontaktinformation