Rosarvet i Nationella genbanken

Senast ändrad: 05 februari 2024
Inskannat omslag av boken Rosarvet i Nationella genbanken. Omslaget är vitt med ett foto av två ljust rosa rosor.

I många äldre trädgårdar kan man fortfarande återfinna en del av de tusentals rossorter som introducerats i Sverige under framför allt 1800- och 1900-talen. I några fall långt tidigare. Det är rosor som odlats, älskats och gått i arv i generationer. I dag är de här vackra, väldoftande och tåliga rosorna en del av vårt gemensamma gröna kulturarv. 

Under 2004-2010 genomförde Programmet för odlad mångfald, Pom, en landsomfattande inventering under namnet Rosuppropet. Drygt 100 rosinventerare sökte upp och dokumenterade rosor och roshistorier över hela landet. Särskilt intressanta rosor samlades in och efter mångårig provodling och utvärdering valdes 331 ut för att bevaras i Nationella genbanken vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Rosorna är, tillsammans med genbankens alla övriga växtslag, en växtgenetisk och kulturhistorisk resurs för trädgårdar i vår tid och i framtiden. 

I boken presenteras 274 av genbankens rossorter ingående med sort- och gruppbeskrivningar, ett omfattande bildmaterial och med fascinerande historier om människorna som odlade dem. 169 av rosorna beskrivs här för allra första gången. I boken ges också en detaljerad bild av inventeringsarbetet och en historisk bakgrund till hur rosor introducerades, odlades och fick en framträdande roll i parker och trädgårdar.

Boken är unik med sitt breda tvärvetenskapliga innehåll. Den kombinerar, som ingen annan rosbok tidigare gjort, ny kunskap från ämnena botanik, hortikultur, genetik och svensk kulturhistoria. Författare är Lars-Åke Gustavsson och Henrik Morin, tidigare projektledare respektive biträdande projektledare för Poms Rosupprop. 

Inbunden. 623 sidor. Formgivning: Henell Grafisk Form.

ISBN 978-91-576-9857-5.

Fakta:

Beställ boken från Nationella genbanken. Boken kostar 740:- styck, inklusive moms och porto. Skicka beställningen till nationellagenbanken@slu.se. Betalning görs mot faktura eller med swish (ange önskat betalsätt i beställningen). Beställer du för ett företags eller en organisations räkning, vänligen uppge organisationsnummer i mejlet. 

Boken finns också att köpa via nätbokhandlare.

Recensionsexemplar av boken kan beställas via nationellagenbanken@slu.se.


Kontaktinformation

Erik de Vahl, genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU        erik.de.vahl@slu.se, 0724-54 98 79