'Kärnan' NYHET 2024

Senast ändrad: 05 februari 2024
Närbild av de röda taggarna på stjälkarna hos taggtrådsrosen 'Kärnan'.

Skåne 1930-talet

Rosa x pteragonis 'Kärnan'

'Kärnan' är en spektakulär taggtrådsros, namngiven efter fyndplatsen, rosenträdgården vid det kvarvarande tornet efter det medeltida Helsingborgs slott. Rosen är vackrast som solitär där dess tidiga blomning och vackra röda vingade taggar kommer till sin rätt, men kan också användas i buskage eller som friväxande hög häck. Sorten är antingen en mutation av Rosa x pteragonis, taggtrådsros, eller en hybrid där denna ingår. Taggtrådsros omtalades första gången i Sverige 1939 och salufördes mellan 1944 och 1960 av sex svenska plantskolor.

Historia: 1912 köpte Helsingborgs stad det område vid landborgen i centrala Helsingborg som tidigare disponerats av apoteket Kärnan och då kallats ”Apoteksträdgården”. Området var först tänkt att fungera som plantskola men 1937 ritade stadsträdgårdsmästare Oskar Henrik Landberg ett förslag på de planteringar som realiserades åren efter. 'Kärnan' kan identifieras på ett foto taget i slutet av 1940-talet och var en av 13 rosor som 2017 växte kvar på de platser de planterades på 1938-1939. Var rosorna inköptes är okänt. Många av de moderna busk-och rabattrosor som planterats har genom åren dött och bytts ut och trädgården har i flera omgångar också omgestaltats för att förenkla skötseln. 'Kärnan'står dock kvar.

Beskrivning: Buskros, 2,5 meter hög och nästan lika bred. Kraftigt och tätt växtsätt med utspärrade till bågböjda grenar och ofta hängande grenspetsar. Taggarna är dels stora och vingade, dels korta och borstlika. De vingade taggarna är upp till 3 cm vid basen och 1,5-2 cm långa. Bladen gröna till mörkt gröna på ovansidan och på undersidan ljusare gröna, glest sågad bladkant. Mycket riklig blomning från slutet av maj till mitten av juni i landets varmaste delar. Vita skålformade enkla blommor med fem kronblad, ett per blomskott. Få nypon, svag till medelstark doft. Troligtvis härdig till zon 6.


Kontaktinformation

Erik de Vahl, genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU        erik.de.vahl@slu.se, 0724-54 98 79