Humle 'Klev' NYHET 2024

Senast ändrad: 04 april 2024
Närbild av humlekottarna hos sorten 'Klev'.

Uppland 1600-talet

Humulus lupulus 'Klev'

Historia: 

Bebyggelsenheten Klev ligger i Olands härad och Alunda socken. År 1642 upprättade lantmätaren Mårten Christiernsson en karta över Klev. Det fanns då 2020 humlestörar i byn. När humlen samlades in växte humleplantor undanskymt vid en stenmur och ett uthus inte långt från den undre väderkvarnen som finns på originalkartan. Kartan över Klev från 1642 visar sju hemman och lika många humlegårdar. Humlegårdarna var små med 240 till 350 störar. Det går att följa humlegårdarna vidare genom 1700-talets skiftesdokument och vid storskiftet 1789 nämns sex skiften med humle, utspridda på olika platser i byn, både på första och andra gradens jordar.

Roslagen och norra Uppland utmärker sig historiskt som viktiga humlebygder. Upplandslagen slog redan under 1200-talet fast hur mycket humle varje skeppslag skulle betala i skatt till ledungsflottan. På 1600-talet utmärkte sig häraderna norr om Uppsala för sina många och små humlegårdar. 

Beskrivning:

'Klev' är en mycket vacker sort med stora ovala kottar som blommar i slutet av juni och mognar i mitten av augusti. Kottarna bildas på medellånga sidogrenar fördelade på plantans två övre tredjedelar. Vid provodling i Julita uppmättes under ett år en hög alfasyra (6,1 viktprocent) och hög oljehalt (0,95 ml/100g). Ingen provbryggning är gjord.

’Klev’ var en av de sorter som valdes ut som mest odlingsvärd och intressant för uppförökning av Sparrisuppropets projektledare Else-Marie Strese efter att Poms provodlingar av svensk kulturarvshumle vid Julita gård 2018 avslutats. I Nationella genbanken i Alnarp tillhör den de tidiga favoriterna och har vissa år varit den allra första sorter att klättra till toppen av sin stör.

Sorten uppförökas av Elitplantstationen. 


Kontaktinformation

Erik de Vahl, genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU        erik.de.vahl@slu.se, 0724-54 98 79