Humle 'Mauritz 85'

Senast ändrad: 26 oktober 2022
Humlen 'Mauritz 85'. Foto av humlen med blad och kottar. Färgfoto.

Skåne 1940-talet

Humulus lupulus 'Mauritz 85'

Historia: På humlegårdsmästare Mauritz Paulins initiativ påbörjades under mellankrigstiden i Skåne ett förädlingsprojekt i Svalöv för att få fram humlesorter som mognade tidigare än den man redan odlade i Näsumtrakten. Därigenom ville man skapa en mer utdragen plocknings- och framförallt torkningstid. Övriga mål med förädlingen var exempelvis att kottarna skulle vara jämt spridda över hela plantan och att de skulle vara lättplockade. 

Den mest lovade korsningen hade numret 85 och fick efter humlegårdsmästaren namnet 'Mauritz 85'. Det var den sort som de flesta humleodlare i Näsumstrakten sedan också odlade. 1927 fanns det 78 odlare i Näsum. 1950 hade antalet minskat till 51 odlare, men kvantiteten plantor/störar var samtidigt den högsta någonsin, nämligen 34 000 störar. 1955 var årsleveransen från Näsum som högst. Skörden blev 8 000 kilo torr humle, vilket motsvarade två procent av landets totala humlebehov vid den tiden. Mot slutet av 1950-talet hade dock den billigare tyska importhumlen konkurrerat ut de svenska odlingarna och 1959 tvingades Mauritz son utveckla humlegården i Näsum. Sonen Thorsten Paulin flyttade då några plantor av 'Mauritz 85' till sin trädgård. När föreningen Humlebygget 1992 började restaureringsarbetet av den gamla humletorkan gav dessa plantor upphov till den nuvarande humleodlingen på 200 störar.

Sortens egenskaper: Sidogrenarna är medellånga på nästan två tredjedelar av växtens övre del. Blommar i mitten av juli och
Mognar i slutet av augusti. Kotten är medelstor och cylinderformad. Den färska kotten har måttlig humledoft.

Kemiska egenskaper: Alfasyrahalten är medelhög (4,1 viktprocent). Oljehalten är hög (0.92 ml/100g). Av fem vanliga oljor är halten myrcen: 22,2  β-caryophyllen: 9,6, α-humulen=23,4, farnecen=10,2 och linalool=2,0 (procent av det totala oljeinnehållet). Av det innehåll av polyfenoler som analyserats är halten iso-xanthohumol: 3,0 och 8-prenylnaringenin: 3,0 (mg/100 g TS).

Öl: I provbryggning gav kottarna ett utmärkt öl med en blommig och örtig/kryddig arom. Smaken bedömdes som blommig med undertoner av citrus/grape och örtig/kryddig. Torrhumling gav ett speciellt utmärkande öl med arom av svamp/ost/läder. Smaken beskrevs som blommig och örtig/kryddig. 

SWE-nummer: SWE 12 


Kontaktinformation

Erik de Vahl, genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU        erik.de.vahl@slu.se, 0724-54 98 79