Humle 'Svalöf E'

Senast ändrad: 26 oktober 2022
Humlekottar av sorten 'Svalöf E'. Kottarna sitter på slingrande humlerankor. Fotot är taget nerifrån marken, så man ser de gröna kottarna underifrån. Färgfoto.

Skåne 1940-talet

Humulus lupulus 'Svalöf E'

Historia: Denna sort kommer från en av de humleplantor som återfunnits från det växtförädlingsprojekt som pågick i Svalöv under mellankrigstiden. Denna humleplanta fanns kvarväxande i Svalövs utsädesförenings trädgård. Hans Heigl, som vid inventeringstillfället var trädgårdsmästare på Svalöv Weibull, menade att det är en av klonerna från det tidigare humleförädlingsprogrammet. Programmet som hade som mål att ta fram humlesorter anpassade till svenska odlingsförhållanden avslutades 1959.

Sortens egenskaper: Blommar rikligt vid månadsskiftet juli till augusti från medellånga sidogrenar längst mer än växtens övre hälft. De runda, medelstora kottarna mognar under andra hälften av augusti. Den färska kotten har måttlig humledoft men den mogna kotten har ett för ölbryggning intressant oljeinnehåll med hög halt α-humulen. 'Svalöf E' är genetiskt mindre närstående sorterna 'Svalöf S', 'Mauritz 85' och den tjeckiska sorten 'Saaz' och ger i genbanken i Alnarp en god och rik skörd.

Kemiska egenskaper: Alfasyrahalten är 4,4 viktprocent. Oljehalten är hög (0,83 ml/100 g). Av fem vanliga oljor är halten myrcen: 22,2, β-caryophyllen: 13,8,  α-humulen: 43,4, farnecen: 3 och linalool: 1,0 (procent av det totala oljeinnehållet). Av det innehåll av polyfenoler som analyserats är halten iso-xanthohumol: 1,5 och 8-prenylnaringenin: 1,3 (mg/100g TS).

Öl: I provbryggning gav kottarna ett bra öl med arom av tall/kåda/ceder. Torrhumlingen gav ett speciellt utmärkande öl med en arom och smak av äpple. 

SWE-nummer: SWE 22


Kontaktinformation

Erik de Vahl, genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU        erik.de.vahl@slu.se, 0724-54 98 79