Humle 'Svalöf S'

Senast ändrad: 04 april 2024
Humle 'Svalöf E'. Foto av kotte och bladverk.

Skåne 1940-talet

Humulus lupulus 'Svalöf S'

Historia: Denna sort kommer från en av de humleplantor som återfunnits från det växtförädlingsprojekt som pågick i Svalöv under mellankrigstiden. En tidigare anställd tog tillvara på en humleplanta när växtförädlingen i Svalöv avslutade arbetet med att försöka ta fram humlesorter anpassade till Svenska förhållanden. 'Svalöf S' är liksom sorten 'Mauritz 85' genetiskt närstående den tjeckiska sorten 'Saaz' som var en del av förädlingsprogrammet.

Sortens egenskaper: Blommar med iögonfallande rosaröda pistiller under andra hälften av juli. Sidogrenarna är medellånga på växtens övre hälft. Kottarna mognar i slutet av augusti och är rektangulära och medelstora. Den färska kotten har tydlig humledoft.

Kemiska egenskaper: Alfasyran är hög (5,3 viktprocent). Oljehalten är extremt hög (1,10 ml/100 g). Av fem vanliga oljor är halten myrcen: 31,1, β-caryophyllen:10,6, α-humulen 22,9, farnecen: 9,4 och linalool: 2,0 (procent av det totala oljeinnehållet). Av det innehåll av polyfenoler som analyserats är halten iso-xanthohumol: 7,0 och 8-prenylnaringenin: 5,1 (mg/100 g TS). Denna sort uppvisade extremt höga halter av båda polyfenolerna och den absolut högsta halten iso-xanthohumol av alla analyserade kloner. 

Öl: I provbryggning gav kottarna ett utmärkt öl med arom av tropiska frukter och smak av tropiska frukter med dragning åt citrus/grape. Torrhumlingen gav ett speciellt utmärkande öl med en arom och smak av vitlök/lök och undertoner av tropiska frukter. 

SWE-nummer: SWE 18


Kontaktinformation

Erik de Vahl, genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU        erik.de.vahl@slu.se, 0724-54 98 79