Humle 'Svalöf S'

Senast ändrad: 26 oktober 2022
Humle 'Svalöf E'. Foto av kotte och bladverk.

Skåne 1940-talet

Humulus lupulus 'Svalöf S'

Historia: Denna sort kommer från en av de humleplantor som återfunnits från det växtförädlingsprojekt som pågick i Svalöv under mellankrigstiden. Helen Gussing fick en humleplanta när växtförädlingen i Svalöv avslutade arbetet med att försöka ta fram humlesorter anpassade till Svenska förhållanden. Hon har fortfarande kvar plantan men har ingen dokumentation om vad just denna humle kallades i förädlingsprogrammet. 'Svalöf S' är liksom sorten 'Mauritz 85'genetiskt närstående den tjeckiska sorten 'Saaz' som var en del av förädlingsprogrammet.

Sortens egenskaper: Blommar med iögonfallande rosaröda pistiller under andra hälften av juli. Sidogrenarna är medellånga på växtens övre hälft. Kottarna mognar i slutet av augusti och är rektangulära och medelstora. Den färska kotten har tydlig humledoft.

Kemiska egenskaper: Alfasyran är hög (5,3 viktprocent). Oljehalten är extremt hög (1,10 ml/100 g). Av fem vanliga oljor är halten myrcen: 31,1, β-caryophyllen:10,6, α-humulen 22,9, farnecen: 9,4 och linalool: 2,0 (procent av det totala oljeinnehållet). Av det innehåll av polyfenoler som analyserats är halten iso-xanthohumol: 7,0 och 8-prenylnaringenin: 5,1 (mg/100 g TS). Denna sort uppvisade extremt höga halter av båda polyfenolerna och den absolut högsta halten iso-xanthohumol av alla analyserade kloner. 

Öl: I provbryggning gav kottarna ett utmärkt öl med arom av tropiska frukter och smak av tropiska frukter med dragning åt citrus/grape. Torrhumlingen gav ett speciellt utmärkande öl med en arom och smak av vitlök/lök och undertoner av tropiska frukter. 

SWE-nummer: SWE 18


Kontaktinformation

Erik de Vahl, genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU        erik.de.vahl@slu.se, 0724-54 98 79