Kronärtskocka 'Herrgårds'

Senast ändrad: 26 oktober 2022
Närbild av den lila blomman hos kronärtskockan 'Herrgårds'.

Skåne

Cynara cardunculus (Scolymus-Gruppen) 'Herrgårds'

'Herrgårds' skiljer sig markant från moderna sorter. Den blir mycket högre och är starkare förgrenad samt blommar rikligare och har mindre blomhuvuden och holkfjäll. Växten mognar under en längre tid med start i september.

'Herrgårds' kan i mycket gynnsamma lägen övervintra i vårt lands södra delar. När den förökas med frön blir avkommorna mycket varierande och klyver ut i vildegenskaper. Kronärtskockan betraktas ofta som en frösådd grönsak, men har också förökats vegetativt med sidoskott. En flerårig växt har ett försprång i sin utveckling jämfört med en sådd planta. Genom sticklingsförökning är det möjligt att få nya plantor som är identiska med moderplantan. Uppförökning via sticklingar tar lång tid, men ett snabbare och mer produktivt sätt att föröka växten på är med vävnadsodling. På Elitplantstationens initiativ mikroförökas nu kronärtskockan 'Herrgårds', vilket säkrar denna ståtliga planta för framtiden.


Kontaktinformation

Erik de Vahl, genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU        erik.de.vahl@slu.se, 0724-54 98 79