Pepparrot 'Wallen'

Senast ändrad: 22 september 2021
Pepparrot 'Wallen'. Färgfoto av bladverket.

Uppland 1800-talet

Armoracia rusticana 'Wallen'

Beskrivning: Pepparrot har varit en trogen och folklig krydd- och medicinalväxt sedan medeltiden. Några sorter har inte förekommit i handeln, men de pepparrötter som odlats runt om i landet skiljer sig mycket åt. Sorten 'Wallen' kommer från resterna av de stora odlingarna i Enköping på 1800-talet. Den samlades först in av Enköpings museum. Namnets ursprung är okänt och huruvida ’Wallen’ är en felstavning av Wallin vet vi inte. Josef Wallin var nämligen den sista pepparrotsodlaren i Enköping. ’Wallen’ har hög halt av sinigrin, omkring 33 μmol/g torrsubstans.

Odling och användning: För att få grova och raka rötter krävs en lucker, mullrik jord och att sidorötterna ”tjuvas” i juli. Pepparrot används traditionellt i många fisk- och fågelrätter men kan också användas som wasabi. Pepparroten är rik på C-vitamin och har historiskt används för att bota skörbjugg.

Enköping: Pepparrotsstaden I Enköping har man troligen odlat pepparrot sedan 1500-talet. På 1800-talet stod den som högst i kurs och odlades på de bästa jordarna nära staden. Kvinnor och barn arbetade krypandes på fälten och skörden skeppades med segelfartyg till Stockholm. Inne i staden blev rötterna söta och goda, men norr om staden, på "Myran" fick rötterna en fränare smak.

Bladverk hos pepparrot 'Wallen'. Färgfoto.
Pepparrot 'Wallen'.
De vita blommorna hos pepparroten 'Wallen'. Färgfoto.
Pepparrot 'Wallen'
Bladverk hos pepparroten 'Wallen'. Färgfoto.
Pepparrot 'Wallen'
Ett svartvitt foto från början av 1900-talet som föreställer en äldre kvinna som står utomhus i en rad odlade pepparrötter. I bakgrunden syns låga trähus.
Kvinna i pepparrotsland i Enköping tidigt 1900-tal. Foto: Johan August Pettersson, Enköpings museum.

Kontaktinformation

Erik de Vahl, genbankskurator för fleråriga köksväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU erik.de.vahl@slu.se, 0724-54 98 79