Karin Persson

Senast ändrad: 25 september 2022
Foto av Karin Persson.

Jag arbetar som projektledare och forskare inom Pom, Programmet för odlad mångfald. Jag har ansvar för Lök- och knöluppropet samt Krukväxtuppropet.

Mina arbetsuppgifter är mycket varierande. Ena dagen är jag på fält och gräver upp dahlior medan nästa sitter jag på kontoret och skriver artiklar. Men framförallt är mina arbetsuppgifter att ta hand om de tips som kommit in till lök- och knöluppropet samt krukväxtuppropet. Ta hand om provodlingen av lökar och knölar, och krukväxter i växthuset. Jag utvärderar materialet med hjälp av morfologiska egenskaper, foto, herbarium belägg samt inom vissa växtslag DNA-analyser.

Lök- och knöluppropet är en rikstäckande inventering där vi letar och bevarar efter äldre material av lökar och knölar. Syftet med uppropet är att finna och dokumentera lökar och knölar som har odlats i Sverige sedan före 1940. Uppropet startade under våren 2006. Våren 2009 startade Krukväxtuppropet, där Pom söker efter krukväxter som förökas vegetativt, alltså med exempelvis sticklingar, rhizomer eller lökar, och som har en väl dokumenterad odling före 1960.

Jag har varit anställd på Pom sedan 2001. De första åren arbetade jag med Narcissprojektet som pågick under 2001-2005. Våren 2000 gjorde Pom, tillsammans med de botaniska trädgårdarna i Lund och Göteborg, ett upprop efter gamla påsk- och pingstliljor i södra och västra delarna av Sverige. Med gamla menas här att de ska vara odlade före 1940. Våren 2003 gjordes ett nytt upprop nu tillsammans med Uppsala botaniska trädgård. Denna gång var det folk i mellersta och norra delarna av landet som ombads att skicka in bidrag. Gensvaret på dessa två upprop blev över förväntan - mer än 630 bidrag har kommit in.

Min bakgrund är att jag 1995 tog ut min Hortonomexamen och 2000 disputerade jag i ämnet växtförädling. Min avhandling heter Genetic diversity in landraces of rye (Secale cereale L.) and turnip (Brassica rapa ssp. rapa L.) from the Nordic area. Där har jag med hjälp av morfologi, isozymer och DNA-analyser tittat på den genetiska variationen inom äldre lantsort av råg och rova samt i moderna sorter.

Till varje upprop finns det en referensgrupp knuten. Här är Marina Rydberg, Marie Widén och jag ute i provodlingen av dahlior och gör en utvärdering. Marina och Marie ingå i Lök- och knöluppropets referensgrupp.

Läs mer om några av mina publikationer


Kontaktinformation

Karin Persson, genbankskurator för prydnadslökar, prydnadsknölar och krukväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
karin.persson@slu.se, 040-41 55 46, 0702-64 63 56