Karin Persson publikationer

Senast ändrad: 25 september 2022

Publikationer i urval:

Persson K. 2001. Genetic diversity in landraces of rye (Secale cereale L.) and turnip (Brassica rapa ssp. rapa L.) from the Nordic area. Doctoral Thesis, Swedish University of Agricultural Sciences. Acta Univ Agric Sueciae Agraria 256.

Jansson E. & Persson K. 2002. Narcisser – vårens glädjespridare. Informationsskrift om narcisser. 12 sidor.

Jansson E. och Persson K. 2004. Mor Annas lökar för vetenskapen – Sveriges narcisser inventeras. Svensk Botanisk Tidskrift Volym 98 s. 10 – 20.

Persson K. 2004. Bevarande av svenska gamla påsk- och pingstliljor. Nordiske GEN-resurser

Persson K. 2005. Narcisser gamla sorter tas till vara. Fakta Trädgård-Fritid 108. SLU, Publikationstjänst, Uppsala.

Persson K. och Jansson E. 2005. Påsk- och pingstlilja. Ur Människan och floran, Etnobiologi i Sverige del 2. s. 340-341

Persson K. 2006. Lök- och knöluppropet sista skriket. Biodiverse nr 4.

Persson K. 2007. Lök- och knöluppropet – Annis dahlia tas till vara. Fakta Trädgård-Fritid 131. SLU, Publikationstjänst, Uppsala.

Persson K. 2008. Att lyckas med narcisser. Trädgård norr nr 4.

Persson K. och Jansson E. 2008. Narcisser – folkkära lökar. CBM-skriftserie nr 20. ISBN-10:91-89232-28-3

Ireholm A. och Persson K. 2009. Krukväxter – ett levande kulturarv. Fakta Trädgård-Fritid 139. SLU, Publikationstjänst, Uppsala.

Persson K. et al. 2010. Genetisk diversitet i växter inom POMs inventeringar, Slutrapport SJV anslag 25-11973/08

Persson K. 2010. Att inventera lök- och knölväxter, en handledning. CBM-skriftserie nr 36. ISBN13:978-91-89232-44-0.

Jansson E. och Persson K. 2011. Sveriges narcisser inventeras i 2 upprop. Svensk Botanisk Tidskrift Volym 105 s. 146-154.

Persson K. et al. 2011. Genetisk diversitet i växter insamlade inom POMs inventeringar, Slutrapport SJV anslag 25-10956/09.

Persson K. och Oskarsson L. 2012. DNA-analys av äldre kulturväxter; urval av växter till den Nationella Genbanken. Slutrapport SJV anslag 25-12761/10.


Kontaktinformation

Karin Persson, genbankskurator för prydnadslökar, prydnadsknölar och krukväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
karin.persson@slu.se, 040-41 55 46, 0702-64 63 56